Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"napad" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napad" po polsku

napad

obrazek do "robbery" po polsku Armed Robbery Attorney
rzeczownik
 1. assault ***
  • napaść, napad [policzalny lub niepoliczalny]
   She did not report the assault at the time, the police said. (Policjanci powiedzieli, że ona nie zgłosiła wtedy napaści.)
   You should tell someone about the assault, you need help. (Powinnaś powiedzieć komuś o napaści, potrzebujesz pomocy.)
   She is the victim of a brutal assault. (Ona jest ofiarą brutalnego napadu.)
   link synonim: attack
 2. robbery *
  • rabunek, kradzież, napad (na bank) [policzalny lub niepoliczalny]
   The data about the bank robbery were given to the police. (Dane o napadzie na bank zostały przekazane policji.)
   He was sent to prison for robbery. (On został wysłany do więzienia za rabunek.)
 3. attack *****
  • atak, napad (np. jakiejś choroby, emocji) [policzalny]
   The heart attack nearly killed him. (Atak serca prawie go zabił.)
   He's had another epilepsy attack. (On miał kolejny atak padaczki.)
 4. bout *
  • choroba (okres czasu kiedy jest się chorym), atak, napad (choroby)
   When Alexandra had that bout of anorexia, we had this terrific psychologist. (Kiedy Alexandra walczyła z anoreksją, mieliśmy świetnego psychologa.)
   He's got a bout of cough. (On dostał napadu kaszlu.)
 5. fit ****
  • atak, napad (np. padaczki) [policzalny]
   His fit of epilepsy scared us. (Jego atak padaczki wystraszył nas.)
  • napad (złości, śmiechu) [policzalny]
   She hit me in a fit of anger. (Ona uderzyła mnie w napadzie złości.)
   She couldn't help her fit of laughter. (Ona nie mogła powstrzymać swojego napadu śmiechu.)
   She had a fit of cough during the lecture. (Ona miała napad kaszlu podczas wykładu.)
 6. tantrum , temper tantrum
 7. seizure *
  • napad (np. padaczkowy), atak (np. serca)
   The doctor said she had a seizure because of a head injury. (Lekarz powiedział, że miała napad z powodu urazu głowy.)
   My daughter got worse and she had a seizure. (Stan mojej córki pogorszył się i miała atak.)
 8. incursion
  • najazd, napad, wtargnięcie (np. obcych wojsk) oficjalnie
   Incursion of German discount retailers into the American market was a surprise. (Wtargnięcie niemieckich dyskontów na rynek amerykański było zaskoczeniem.)
 9. spasm
 10. tilt **
  • atak (słowny), napad (ostra krytyka)
   His speech resulted in an unexpected tilt from the press. (Jego przemowa wywołała nieoczekiwaną krytykę w prasie.)
 11. access ****
 12. heist American English potocznie
 13. paroxysm
czasownik
 1. fit ****

"napad" — Słownik kolokacji angielskich

temper tantrum kolokacja
 1. temper rzeczownik + tantrum rzeczownik = furia, napad (złości, szału), histeria
  Bardzo silna kolokacja

  Your child is older than 4 and still has temper tantrums often.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo