Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"assault weapon" — Słownik kolokacji angielskich

assault weapon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): karabinek szturmowy
  1. assault rzeczownik + weapon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I can tell you because I've had two police officers killed with assault weapons."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo