Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"assault force" — Słownik kolokacji angielskich

assault force kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): siła desantowa
  1. assault rzeczownik + force rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As for the assault force, they knew then they'd lost the element of surprise.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo