ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zaatakować z zaskoczenia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaatakować z zaskoczenia" po polsku

zaatakować z zaskoczenia

czasownik
  1. surprise ****
    • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
      He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
      Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)

powered by  eTutor logo