"wyrabiać sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrabiać sobie" po polsku

wyrabiać sobie

phrasal verb
 1. carve out
obrazek do "knead" po polsku
czasownik
 1. form ***** , forme dawne użycie
  • wytwarzać, wyrabiać [przechodni]
   They specialise in forming tombstones. (Oni specjalizują się w wyrabianiu nagrobków.)
   Goodyear was the first man to form tyres. (Goodyear był pierwszym człowiekiem, który wytwarzał opony.)
 2. educate **
  • wykształcać, wyrabiać, rozwijać (np. gust, smak, wyczucie) [przechodni]
   You should educate your taste by reading fashion magazines. (Powinieneś rozwijać swój gust przez czytanie magazynów o modzie.)
   By spending so much time abroad she educated a different accent. (Poprzez tak długie przebywanie za granicą, ona wykształciła inny akcent.)
 3. knead
 1. miss a deadline

Powiązane zwroty — "wyrabiać sobie"

czasownik
robić = do +2 znaczenia
robić coś = do something +1 znaczenie
phrasal verb
inne
rzeczownik
przymiotnik
roboczy = working +2 znaczenia
robotniczy = working-class +1 znaczenie
Zobacz także: wyrabianienie robić czegośrobić swoje

"wyrabiać sobie" — Słownik kolokacji angielskich

carve out kolokacja
 1. carve czasownik + out particle = wyrabiać sobie, opanowywać (np. pozycję zawodową)
  Bardzo silna kolokacja

  I wouldn't even know where to begin carving it out.

  Podobne kolokacje: