PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"robić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robić coś" po polsku

czasownik
 1. do *****
  • wykonywać, robić, czynić
   What are you doing here? (Co tutaj robisz?)
   I'll do anything you want. (Zrobię cokolwiek zechcesz.)
   Why did you do that? (Dlaczego to zrobiłeś?)
   I cannot help you right now, I'm doing something. (Nie mogę ci w tej chwili pomóc, robię coś.)
   What can I do to forget about that terrible day? (Co mogę zrobić, aby zapomnieć o tym okropnym dniu?)
   important nie mylić z: make
  • zachowywać się, robić
  • mieć, robić informal
 2. make *****
  • produkować, robić (w szczególności, gdy tworzymy lub produkujemy coś nowego) [TRANSITIVE]
   I'll make us some coffee. (Zrobię nam kawy.)
   This car was made in the Czech Republic. (Ten samochód został wyprodukowany w Republice Czeskiej.)
   It makes no difference. (To nie robi różnicy.)
  • powodować, robić (np. hałas) [TRANSITIVE]
   Who is making so much noise? (Kto robi tyle hałasu?)
 3. take *****

robić coś

czasownik
 1. do something *****
  • robić coś (zaradzić czemuś)
   Can you do something about it? (Możesz temu jakoś zaradzić?)
   He is sick and there is nothing I can do to help him. (On jest chory i nic nie mogę zrobić, aby mu pomóc.)
 2. have *****   [TRANSITIVE]
phrasal verb
 1. be up to something *
 2. get up to something
 1. do shit   slang
phrasal verb
 1. get something in *** , także: get in something ***
  • zrobić coś (kiedy jest na to niewiele czasu)
   Will you help me get this project in? (Pomożesz mi zrobić ten projekt?)
   I have to get this essay in by next Monday and I don't even know how to start. (Muszę zrobić ten esej do następnego poniedziałku, a nawet nie wiem jak zacząć.)
 2. turn something out
czasownik
 1. chance to do something
 2. get something done
  • załatwić coś, zrobić coś
   You can trust me when I say I'll get something done. (Możesz mi zaufać, gdy mówię, że coś załatwię.)
   I didn't get much work done last week. (Nie wykonałem wiele pracy w zeszłym tygodniu.)
 1. come within a whisker of something , także: come within a whisker of doing something
czasownik
 1. smash **
  • zrobić, wykonać coś bardzo dobrze (np. jakieś zadanie)
   I used to consider Tom as a lazy person, but he smashed the task. (Uznawałem Toma za leniwą osobę, a on bardzo dobrze wykonał zadanie.)
 2. didst
  • zrobić (archaiczna forma czasu przeszłego czasownika "do" w drugiej osobie liczby pojedynczej) old use
 3. murf slang
czasownik
 1. be set to do something

Powiązane zwroty — "robić coś"

phrasal verb
inne
inne
czasownik
rzeczownik
robotnik = worker +4 znaczenia
zmienianie (zacząć robić coś innego, używać czegoś innego) = changing
przymiotnik
chętny na coś (chętnie coś robić) = keen on something
robotniczy = working-class +1 znaczenie
przysłówek
demonstracyjnie (robić coś) = theatrically
ambitnie (robić coś ambitnie, o zachowaniu, działaniu) = competitively
spontanicznie (robić coś) = spontaneously
starannie (robić coś) = studiously
opornie (robić coś) = reluctantly
umiejętnie (robić coś) = deftly
idiom

powered by  eTutor logo