Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"robotniczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robotniczy" po polsku

Powiązane zwroty — "robotniczy"

czasownik
robić = do +2 znaczenia
robić coś = do something +1 znaczenie
wyrabiać = form , forme dawne użycie +2 znaczenia
phrasal verb
inne
rzeczownik
robotnik = worker +7 znaczeń
robota = labour BrE , labor AmE +4 znaczenia
robot = robot +1 znaczenie
przymiotnik
roboczy = working +2 znaczenia