"odzyskać przytomność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odzyskać przytomność" po polsku

odzyskać przytomność

phrasal verb
 1. come to *****  
  return to one's normal state, regain consciousness, recover consciousness
  After five hours of lying on the floor, he finally came to. (Po pięciu godzinach leżenia na podłodze on ostatecznie odzyskał przytomność.)
  The family was very happy when the woman came to after the accident. (Rodzina była bardzo szczęśliwa, kiedy kobieta odzyskała przytomność po wypadku.)
  The doctors kept her in a coma and didn't want her to come to. (Lekarze utrzymywali ją w śpiączce i nie chcieli, żeby odzyskała przytomność.)
 2. come round BrE , come around AmE *
  • dojść do siebie, odzyskać przytomność
   When I came round, I didn't know what happened. (Kiedy doszedłem do siebie, nie wiedziałem, co się stało.)
   She came round, but her face is still pale. (Ona odzyskała przytomność, ale jej twarz jest wciąż blada.)
 1. regain consciousness , recover consciousness

"odzyskać przytomność" — Słownik kolokacji angielskich

 1. regain czasownik + consciousness rzeczownik = powracać do przytomności, odzyskać przytomność
  Bardzo silna kolokacja

  She never regained consciousness and died eight days later on 27 May 2011.

come to kolokacja
 1. come czasownik + to przyimek = odzyskać przytomność
  Bardzo silna kolokacja

  Do you want me to come back to the office?

  Podobne kolokacje: