"rebound" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rebound" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rebound *

rzeczownik
 1. zbiórka (w koszykówce) [COUNTABLE]
  LeBron James had the most rebounds in this game. (LeBron James miał najwięcej zbiórek w tym meczu.)
  How many rebounds do you have this season? (Ile zbiórek masz w tym sezonie?)

rebound , **

czasownik
 1. odbić się (od czegoś)
  This misdeed will rebound on you. (Ten zły uczynek się na tobie odbije.)
  My ball rebounded and broke the window. (Moja piłka się odbiła i zbiła okno.)
  link synonim: bounce
 2. odbić się, powrócić do poprzedniego stanu (np. o cenach)
  The prices of petrol rebounded. (Ceny benzyny powróciły do poprzedniego stanu.)
  Interest rates are rebounding. (Stopy procentowe powracają do poprzedniego stanu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.