"odbić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odbić się" po polsku — Słownik angielsko-polski

odbić się

czasownik
 1. bounce **
  • odbić się (od czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The ball bounced off the floor. (Piłka odbiła się od podłogi.)
   My phone bounced off the table, fell to the floor and turned off. (Mój telefon odbił się od stołu, spadł na podłogę i wyłączył się.)
   This ball is useless, it doesn't bounce. (Ta piłka jest do niczego, nie odbija się.)
   link synonim: rebound
  • odbić się, odbijać się (np. światło, dźwięk) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The sound bounced from the empty walls. (Dźwięk odbijał się od pustych ścian.)
   Light of the Sun bounces from the Moon. (Światło słońca odbija się od księżyca.)
 2. rebound , **
  • odbić się (od czegoś)
   This misdeed will rebound on you. (Ten zły uczynek się na tobie odbije.)
   My ball rebounded and broke the window. (Moja piłka się odbiła i zbiła okno.)
   link synonim: bounce
  • odbić się, powrócić do poprzedniego stanu (np. o cenach)
   The prices of petrol rebounded. (Ceny benzyny powróciły do poprzedniego stanu.)
   Interest rates are rebounding. (Stopy procentowe powracają do poprzedniego stanu.)
 3. carom
 4. resile
 5. carrom
phrasal verb
 1. bounce back
  • odbić się, odbijać się z powrotem (od powierzchni)
   The ball he threw bounced back the wall and returned to him. (Piłka, którą rzucił odbiła się od ściany i wróciła z powrotem do niego.)
   The ball didn't bounce back because it was deflated. (Piłka się nie odbiła, bo była sflaczała.)
idiom
 1. take its toll , take a toll
czasownik
 1. spring ****
  • odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać [INTRANSITIVE]
   I sprang from him the second he touched me. (Odskoczyłem od niego w sekundzie, w której mnie dotknął.)
   I sprang just in time to avoid the kick. (Odskoczyłem w samą porę, aby uniknąć kopnięcia.)
phrasal verb
 1. snap back
 2. bounce back
 3. wig out informal
rzeczownik
 1. cannon off
czasownik
 1. mirror ***
  • odzwierciedlać, odbijać [TRANSITIVE]
   Your dreams usually mirror your biggest fears. (Twoje sny zazwyczaj odzwierciedlają twoje największe obawy.)
   Your eyes mirror your mood. (Twoje oczy odzwierciedlają twój nastrój.)
 2. reflect ****
  • odbijać (promienie, fale dźwiękowe) [TRANSITIVE]
   The sun reflected in the water. (Słońce odbijało się na wodzie.)
   These walls reflect sound very well. (Te ściany bardzo dobrze odbijają dźwięk.)
 3. return *****
  • odbijać (piłkę) [TRANSITIVE]
   He returned the ball to the other side of the pitch. (On odbił piłkę na drugą stronę boiska.)
   I'll throw you the ball - return it to me. (Rzucę ci piłkę - odbij ją do mnie.)
 4. glass ****
  • odbijać (np. światło, obraz) literary [TRANSITIVE]
   This piece of metal glasses light and illuminates the rest of the room. (Ten kawałek metalu odbija światło i oświetla resztę pokoju.)
   The moon glasses the Sun. (Księżyc odbija słońce.)
 5. imprint *
 6. stamp **
 7. deflect
  • załamywać (światło), odbijać (np. fale dźwiękowe)
   Einstein's theory predicts how much light will be deflected by the gravitational attraction of a star. (Teoria Einsteina przewiduje ile światła zostanie odbite przez przyciąganie grawitacyjne gwiazdy.)
 8. broach
 9. prestamp
 10. stot
phrasal verb
 1. give back
 2. put off
 3. give something back , także: give back something
rzeczownik
 1. reflection ** , także: reflexion
  • odbicie (w lustrze) [COUNTABLE]
   I was terrified when I saw his reflection in the mirror. (Byłam przerażona, kiedy zobaczyłam jego odbicie w lustrze.)
   She's looking at her reflection in a puddle. (Ona patrzy na swoje odbicie w kałuży.)
  • refleks, odblask (światła), odbicie (fal lub cząsteczek) [UNCOUNTABLE]
   He put silver foil around the fire to increse heat reflection. (On położył folię wokół ognia, aby zwiększyć odbicie ciepła.)
   The reflection blinded me and I fell of the bike. (Odblask mnie oślepił i spadłem z roweru.)
 2. image *****
  • odbicie (np. w lustrze) [COUNTABLE]
   The image in the mirror frightened her to death. (Odbicie w lustrze przeraziło ją na śmierć.)
   I saw an image of a man in the mirror. (Zobaczyłam w lustrze odbicie mężczyzny.)
 3. print ***
  • odbicie, ślad, odcisk [COUNTABLE]
   The book has a print of wine. (Książka ma ślad po winie.)
   I saw a print in a shape of a cat's paw. (Widziałam odcisk w kształcie kociej łapy.)
 4. impression ** , także: impressure old use
  • impresja, odbicie [COUNTABLE]
   She left the impression of her lips on the mirror. (Ona zostawiła odbicie swoich ust na lustrze.)
   The warmth of her hand left an impression on the snow. (Ciepło jej ręki pozostawiło odbicie na śniegu.)
 5. ghost **
 6. imprint *
  • odbicie, odcisk, ślad
   We found an imprint of a bear paw. (Znaleźliśmy ślad niedźwiedziej łapy.)
 7. echo **
  • odzwierciedlenie, odbicie [COUNTABLE]
   Your actions are the echo of your character. (Twoje działania są odzwierciedleniem twojego charakteru.)
   This argument is the echo of our problems. (Ta kłótnia jest odzwierciedleniem naszych problemów.)
 8. bounce **   [COUNTABLE]
 9. repercussion
  • odbicie, odgłos, echo
   The sound could be heard in a repercussion for a while. (Ten dźwięk można było usłyszeć jeszcze przez chwilę jako echo.)
 10. stamp **
 11. parry
 12. reverberation
 13. recapture
  • ponowne przejęcie (czegoś wcześniej odebranego), odbicie (np. jeńców)
   They are devising the prisoner recapture plan. (Oni obmyślają plan odbicia jeńców.)
 14. impress **
  • odcisk, odbicie
   She's left an impress of her lips on my mirror. (Ona zostawiła odbicie swoich ust na moim lustrze.)
   The impress of ink was visible through the page. (Odbicie atramentu było widoczne przez stronę.)
 15. e-mail bounce
 16. springing
 17. stot
czasownik
 1. recapture
  • ponownie przejąć (coś wcześniej odebranego), odbicie (np. jeńców)
   We are recapturing our troops tomorrow. (Jutro odbijamy naszych żołnierzy.)
przymiotnik
 1. ghost image
czasownik
 1. echo **
  • odbijać się (o dźwięku), wracać echem [INTRANSITIVE]
   The scream echoed through the cavern. (Krzyk wracał echem przez jaskinię.)
   Her laughter echoed in his ears. (Jej śmiech odbijał się w jego uszach.)
   Her scream echoed to us in a second. (Jej krzyk wrócił do nas echem w sekundę.)
 2. reverberate
  • odbijać się (o świetle)
   Light reverberates in the mirror. (Światło odbija się w lustrze.)
 3. burp
 4. eruct , eructate
phrasal verb
 1. glance off
rzeczownik
 1. reflex
  • odbicie się (światła)
   I was blinded by a light reflex on his watch. (Oślepiło mnie odbicie światła od jego zegarka.)
 2. rebounding
 3. resiling

Powiązane zwroty — "odbić się"

czasownik
pokazywać (odbicie czegoś w lustrze) = reflect
bić = hit +10 znaczeń
zabić = kill +2 znaczenia
rozbić = break +4 znaczenia
wyciskać (odbicie) = impress
phrasal verb
rzeczownik

"odbić się" — Słownik kolokacji angielskich

take a toll kolokacja
Popularniejsza odmiana: take one's toll
 1. take czasownik + toll rzeczownik = zbierać obfite żniwo, być tragicznym w skutkach, dać się we znaki, spowodować szkody, odbić się (np. na zdrowiu, na kondycji), odcisnąć swoje piętno
  Zwykła kolokacja

  The computer problems began to take a personal toll a few days earlier.

  Podobne kolokacje: