"odbijanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odbijanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

odbijanie

rzeczownik
 1. deflection
 2. returning
  • odbijanie (piłki)
 3. eructation
 4. glassing
  • odbijanie (np. światła, obrazu)
 5. deflecting
 6. springing
 7. broaching
czasownik
 1. mirror ***
  • odzwierciedlać, odbijać [TRANSITIVE]
   Your dreams usually mirror your biggest fears. (Twoje sny zazwyczaj odzwierciedlają twoje największe obawy.)
   Your eyes mirror your mood. (Twoje oczy odzwierciedlają twój nastrój.)
 2. reflect ****
  • odbijać (promienie, fale dźwiękowe) [TRANSITIVE]
   The sun reflected in the water. (Słońce odbijało się na wodzie.)
   These walls reflect sound very well. (Te ściany bardzo dobrze odbijają dźwięk.)
 3. spring ****
  • odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać [INTRANSITIVE]
   I sprang from him the second he touched me. (Odskoczyłem od niego w sekundzie, w której mnie dotknął.)
   I sprang just in time to avoid the kick. (Odskoczyłem w samą porę, aby uniknąć kopnięcia.)
 4. return *****
  • odbijać (piłkę) [TRANSITIVE]
   He returned the ball to the other side of the pitch. (On odbił piłkę na drugą stronę boiska.)
   I'll throw you the ball - return it to me. (Rzucę ci piłkę - odbij ją do mnie.)
 5. glass ****
  • odbijać (np. światło, obraz) literary [TRANSITIVE]
   This piece of metal glasses light and illuminates the rest of the room. (Ten kawałek metalu odbija światło i oświetla resztę pokoju.)
   The moon glasses the Sun. (Księżyc odbija słońce.)
 6. imprint *
 7. stamp **
 8. deflect
  • załamywać (światło), odbijać (np. fale dźwiękowe)
   Einstein's theory predicts how much light will be deflected by the gravitational attraction of a star. (Teoria Einsteina przewiduje ile światła zostanie odbite przez przyciąganie grawitacyjne gwiazdy.)
 9. broach
 10. prestamp
 11. stot
phrasal verb
 1. give back
 2. put off
 3. give something back , także: give back something
czasownik
 1. rebound , **
  • odbić się (od czegoś)
   This misdeed will rebound on you. (Ten zły uczynek się na tobie odbije.)
   My ball rebounded and broke the window. (Moja piłka się odbiła i zbiła okno.)
   link synonim: bounce
 2. carom
 3. resile
 4. carrom
 5. bounce **
  • odbić się (od czegoś) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The ball bounced off the floor. (Piłka odbiła się od podłogi.)
   My phone bounced off the table, fell to the floor and turned off. (Mój telefon odbił się od stołu, spadł na podłogę i wyłączył się.)
   This ball is useless, it doesn't bounce. (Ta piłka jest do niczego, nie odbija się.)
   link synonim: rebound
czasownik
 1. reflect ****
  • odbijać się (o wizerunku), pokazywać (odbicie czegoś w lustrze) [TRANSITIVE]
   Her face reflected in the mirror. (Jej twarz odbijała się w lustrze.)
   The view was amazing - the trees and the moon reflected in the lake! (Widok był niesamowity - drzewa i księżyc odbijały się w jeziorze!)
  • odbijać się (światło, dźwięk) [INTRANSITIVE]
   These walls reflect sound very well. (Te ściany bardzo dobrze odbijają dźwięk.)
   His voice reflected in the whole house. (Jego głos odbijał się w całym domu.)
 2. echo **
  • odbijać się (o dźwięku), wracać echem [INTRANSITIVE]
   The scream echoed through the cavern. (Krzyk wracał echem przez jaskinię.)
   Her laughter echoed in his ears. (Jej śmiech odbijał się w jego uszach.)
   Her scream echoed to us in a second. (Jej krzyk wrócił do nas echem w sekundę.)
 3. bounce **
 4. reverberate
  • odbijać się (o świetle)
   Light reverberates in the mirror. (Światło odbija się w lustrze.)
 5. burp
 6. eruct , eructate
phrasal verb
 1. glance off
rzeczownik
 1. cannon off