BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"returning" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "returning" po angielsku

returning

rzeczownik
 1. wracanie, powracanie
 2. zwracanie, odsyłanie
 3. odwzajemnianie
 4. odpisywanie written
 5. odbijanie (piłki)
 6. głosowanie, wybieranie British English
 7. przynoszenie zysków
Return to HITRAN FACTS Powrót do Typoszeregu PZ3
czasownik
 1. wracać, powracać [INTRANSITIVE]
  There was no one home when he returned. (Nikogo nie było w domu, gdy on wrócił.)
  The dinner will be ready before you return. (Obiad będzie gotowy zanim wrócisz.)
  I returned to the shop and bought some flour. (Wróciłem do sklepu i kupiłem mąkę.)
 2. zwracać, odsyłać [TRANSITIVE]
  The letter was returned to the sender. (List został zwrócony do nadawcy.)
  My letter was returned, because I wrote the wrong address on the envelope. (Mój list został odesłany, ponieważ napisałem zły adres na kopercie.)
 3. odwzajemniać [INTRANSITIVE]
  She did not return my feelings towards her. (Ona nie odwzajemniała moich uczuć względem niej.)
  She returned my kiss - I'm so happy! (Ona odwzajemniła mój pocałunek - jestem taki szczęśliwy!)
 4. odpisywać written [TRANSITIVE]
  You did not return to my letter, so I wrote another one. (Nie odpisywałeś na mój list, więc napisałam kolejny.)
  I sent him an e-mail but he didn't return. (Wysłałem mu e-mail, ale nie odpisał.)
 5. odbijać (piłkę) [TRANSITIVE]
  He returned the ball to the other side of the pitch. (On odbił piłkę na drugą stronę boiska.)
  I'll throw you the ball - return it to me. (Rzucę ci piłkę - odbij ją do mnie.)
 6. głosować, wybierać British English [TRANSITIVE]
  They returned him as their leader. (Oni wybrali go na swojego przywódcę.)
  We returned him for our boss. (Wybraliśmy go na naszego szefa.)
 7. przynosić zyski [TRANSITIVE]
  We expect this investment to return. (Oczekujemy, że ta inwestycja przyniesie zyski.)
  Will this exchange return? (Czy ta zamiana przyniesie zyski?)
rzeczownik
 1. powrót [SINGULAR]
  We awaited your return. (Oczekiwaliśmy na twój powrót.)
  Her return was unexpected. (Jej powrót był nieoczekiwany.)
 2. zwrot, odesłanie [SINGULAR]
  I will get a tax return. (Dostanę zwrot podatku.)
  I sent her a letter but I got a return, because I made a mistake in the address. (Wysłałem jej list, ale dostałem zwrot, bo zrobiłem błąd w adresie.)
 3. nawrót [SINGULAR]
  He performed a quick return and drove back home. (On wykonał szybki nawrót i pojechał z powrotem do domu.)
  I thought I was healthy but there was a return of the disease. (Myślałem, że jestem zdrowy, ale nastąpił nawrót choroby.)
 4. dochód, zysk [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  the money you earn back from your investment
  I expect to make a return with this investment. (Oczekuję zysku po tej inwestycji.)
  What is your monthly return? (Jaki jest twój miesięczny zysk?)
  zobacz także: profit
 5. raport [COUNTABLE]
  I expect this matter to appear on the return. (Oczekuję, że ta sprawa pojawi się w raporcie.)
  When will I get the return? (Kiedy dostanę raport?)
 6. głos w głosowaniu technical [COUNTABLE]
  Your return matters as much as any other. (Twój głos ma tyle znaczenia, co każdy inny.)
  You can count on my return. (Możesz liczyć na mój głos.)
przymiotnik
 1. powrotny
  I want to catch my return train. (Chcę złapać mój pociąg powrotny.)
  Did you buy me a return ticket? (Czy kupiłeś mi bilet powrotny?)

Powiązane zwroty — "returning"

rzeczownik
phrasal verb
przysłówek
czasownik
przymiotnik
inne
inne

powered by  eTutor logo