PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zwrot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwrot" po polsku

zwrot

rzeczownik
 1. return , *****
  • zwrot, odesłanie [tylko liczba pojedyncza]
   I will get a tax return. (Dostanę zwrot podatku.)
   I sent her a letter but I got a return, because I made a mistake in the address. (Wysłałem jej list, ale dostałem zwrot, bo zrobiłem błąd w adresie.)
 2. turn , *****
  • zwrot, obrót (w akcji, w wydarzeniach) [policzalny]
   Charles Dickens's novels are always full of turns of action. (Powieści Charlesa Dickensa są zawsze pełne zwrotów akcji.)
   No one could have predicted the turn of the events. (Nikt nie mógł przewidzieć obrotu wydarzeń.)
 3. twist ***
  • zwrot, moment zwrotny [policzalny]
   This fight was the biggest twist in our relationship. (Ta kłótnia była największym punktem zwrotnym w naszym związku.)
 4. recovery ***
  • odzyskiwanie, zwrot [niepoliczalny]
   The recovery of the stolen paintings was an important achievement for the museum. (Odzyskanie skradzionych obrazów było ważnym osiągnięciem dla muzeum.)
   The recovery of the file you deleted will cost 100 dollars. (Odzyskiwanie pliku, który usunąłeś, będzie kosztowało 100 dolarów.)
 5. diversion , *
  • zwrot, odwrót
   This generation is defined by its diversion from tradition. (To pokolenie jest określane przez jego odwrót od tradycji.)
 6. swing ***   [policzalny]
  A sudden swing of action has shocked everyone in the room. (Nagły zwrot akcji zszokował wszystkich w pokoju.)
  I did not expect this kind of an action swing. (Nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji.)
 7. restoration ** , także: restauration dawne użycie
  • zwrot (oddanie czyjejś własności) [policzalny lub niepoliczalny]
   The restoration of the stolen goods wasn't an issue. (Zwrot skradzionych przedmiotów nie podlegał dyskusji.)
 8. turnabout BrE , turnaround * , turnround BrE
  • zmiana (całkowita), zwrot (o 180 stopni)
   What caused this turnabout in his attitude? (Co spowodowało tą zmianę w jego nastawieniu?)
 9. turnaround * , turnround BrE
  • zwrot (ku lepszemu)
   a change from bad to good, becoming successful again
   This city has seen a historic turnaround. (To miasto ujrzało historyczny zwrot.)
 10. repayment
 11. locution
 12. redelivery
 13. return payment
 14. disgorgement
 15. wrest
 16. turn of phrase
 17. laconicism , laconism
 18. giveback    AmE potocznie

Powiązane zwroty — "zwrot"

rzeczownik
pan (zwrot grzecznościowy) = sir , także: sieur BrE dawne użycie , także: suh AmE potocznie
dziewczynka (pieszczotliwy zwrot w stosunku do zwierząt płci żeńskiej) = girl , także: gyal dialekt
pani (włoski zwrot grzecznościowy) = signora
kochanek (rzadko stosowany zwrot francuski) = ami
stary (koleżeński zwrot) = old thing przestarzale
zwrotka = verse +2 znaczenia
zwrotnica = points +1 znaczenie
przyjaciel (zwrot stosowany między marynarzami) = hearty
kochanka (rzadko stosowany zwrot francuski) = amie
chłopie (zwrot do mężczyzny) = Mac , mac
porządkowanie (zwrot używany w północnych i środkowych Stanach) = redding
wykrzyknik
pan (zwrot grzecznościowy) = meneer SAE , mnr (skrót) , mynheer
żegnaj (jako zwrot do adresata) = farewell , także: fare thee well dawne użycie
phrasal verb
czasownik
wracać = return +1 znaczenie
odwracać = turn +6 znaczeń
odwrócić = shift +1 znaczenie
zwracać = repay +4 znaczenia
zwracać się = approach +3 znaczenia
porządkować (zwrot używany w północnych i środkowych Stanach) = redd AmE dialekt , także: red
inne
Pani (zwrot grzecznościowy w korespondencji) = Madam
buziaki (nieformalny zwrot na zakończenie listu, e-maila itd.) = kisses
przymiotnik
utarty (np. zwrot) = formulaic
zwrotny = reciprocal +1 znaczenie

"zwrot" — Słownik kolokacji angielskich

turn of phrase kolokacja
 1. phrase rzeczownik + turn rzeczownik = wyrażenie, zwrot
  Zwykła kolokacja

  No, that still wasn't the precise turn of phrase he was after.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo