KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"zwrot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwrot" po polsku

zwrot

rzeczownik
 1. return , *****
  • zwrot, odesłanie [SINGULAR]
   I will get a tax return. (Dostanę zwrot podatku.)
   I sent her a letter but I got a return, because I made a mistake in the address. (Wysłałem jej list, ale dostałem zwrot, bo zrobiłem błąd w adresie.)
 2. turn , *****
  • zwrot, obrót (w akcji, w wydarzeniach) [COUNTABLE]
   Charles Dickens's novels are always full of turns of action. (Powieści Charlesa Dickensa są zawsze pełne zwrotów akcji.)
   No one could have predicted the turn of the events. (Nikt nie mógł przewidzieć obrotu wydarzeń.)
 3. twist ***
  • zwrot, moment zwrotny [COUNTABLE]
   This fight was the biggest twist in our relationship. (Ta kłótnia była największym punktem zwrotnym w naszym związku.)
 4. recovery ***
  • odzyskiwanie, zwrot [UNCOUNTABLE]
   The recovery of the stolen paintings was an important achievement for the museum. (Odzyskanie skradzionych obrazów było ważnym osiągnięciem dla muzeum.)
   The recovery of the file you deleted will cost 100 dollars. (Odzyskiwanie pliku, który usunąłeś, będzie kosztowało 100 dolarów.)
 5. diversion , *
  • zwrot, odwrót
   This generation is defined by its diversion from tradition. (To pokolenie jest określane przez jego odwrót od tradycji.)
 6. swing ***   [COUNTABLE]
  A sudden swing of action has shocked everyone in the room. (Nagły zwrot akcji zszokował wszystkich w pokoju.)
  I did not expect this kind of an action swing. (Nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji.)
 7. restoration ** , także: restauration old use
  • zwrot (oddanie czyjejś własności) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The restoration of the stolen goods wasn't an issue. (Zwrot skradzionych przedmiotów nie podlegał dyskusji.)
 8. turnabout British English , turnaround * , turnround British English
  • zmiana (całkowita), zwrot (o 180 stopni)
   What caused this turnabout in his attitude? (Co spowodowało tą zmianę w jego nastawieniu?)
 9. turnaround * , turnround British English
  • zwrot (ku lepszemu)
   a change from bad to good, becoming successful again
   This city has seen a historic turnaround. (To miasto ujrzało historyczny zwrot.)
 10. repayment
 11. locution
 12. collocation
  • zwrot, wyrażenie (kolokacja)
   "Make a mistake" is a popular collocation in English. ("Popełnić błąd" to popularne wyrażenie w języku angielskim.)
   It is better to learn collocations than separate words. (Lepiej jest uczyć się zwrotów niż oddzielnych słów.)
   He used a collocation I didn't understand. (On użył wyrażenia, którego nie zrozumiałem.)
 13. redelivery
 14. return payment
 15. disgorgement
 16. wrest
 17. turn of phrase
 18. laconicism , laconism
 19. giveback   American English informal

Powiązane zwroty — "zwrot"

rzeczownik
pan (zwrot grzecznościowy) = sir , także: sieur British English old use , także: suh American English informal
dziewczynka (pieszczotliwy zwrot w stosunku do zwierząt płci żeńskiej) = girl , także: gyal dialect
pani (włoski zwrot grzecznościowy) = signora
kochanek (rzadko stosowany zwrot francuski) = ami
stary (koleżeński zwrot) = old thing old-fashioned
zwrotka = verse +2 znaczenia
zwrotnica = points +1 znaczenie
przyjaciel (zwrot stosowany między marynarzami) = hearty
kochanka (rzadko stosowany zwrot francuski) = amie
porządkowanie (zwrot używany w północnych i środkowych Stanach) = redding
chłopie (zwrot do mężczyzny) = Mac , mac
wykrzyknik
pan (zwrot grzecznościowy) = meneer South African English , mnr (skrót) , mynheer
żegnaj (jako zwrot do adresata) = farewell , także: fare thee well old use
phrasal verb
czasownik
wracać = return +1 znaczenie
odwracać = turn +6 znaczeń
odwrócić = shift +1 znaczenie
zwracać = repay +4 znaczenia
zwracać się = approach +3 znaczenia
porządkować (zwrot używany w północnych i środkowych Stanach) = redd American English dialect , także: red
inne
Pani (zwrot grzecznościowy w korespondencji) = Madam
przymiotnik
utarty (np. zwrot) = formulaic
zwrotny = reciprocal +1 znaczenie

"zwrot" — Słownik kolokacji angielskich

turn of phrase kolokacja
 1. phrase rzeczownik + turn rzeczownik = wyrażenie, zwrot
  Zwykła kolokacja

  No, that still wasn't the precise turn of phrase he was after.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo