Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"obrót" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obrót" po polsku

obrót

rzeczownik
 1. revolution *** , rev potocznie **
  • obrót (np. koła, silnika) [policzalny]
   How many thousand revs does this car have? (Ile obrotów ma ten samochód?)
 2. turn , *****
  • zwrot, obrót (w akcji, w wydarzeniach) [policzalny]
   Charles Dickens's novels are always full of turns of action. (Powieści Charlesa Dickensa są zawsze pełne zwrotów akcji.)
   No one could have predicted the turn of the events. (Nikt nie mógł przewidzieć obrotu wydarzeń.)
  • obrót (np. wokół własnej osi) [policzalny]
   The Earth's turn around its own axis lasts 24 hours. (Obrót Ziemi wokół własnej osi trwa 24 godziny.)
   Make 4 turns and then stand on your right leg. (Zrób 4 obroty, po czym stań na prawej nodze.)
 3. revolution ***
  • obrót, okrążenie [policzalny lub niepoliczalny]
   We observed the planet's revolution around the Sun. (Obserwowaliśmy obrót planety wokół Słońca.)
   It spins at 1000 revolutions per minute. (To kręci się z prędkością 1000 obrotów na minutę.)
   How long does it take him to make one full revolution around the stadium? (Ile czasu zajmuje mu wykonanie jednego pełnego okrążenia wokół stadionu?)
 4. spin ***
  • piruet, obrót [policzalny]
   His spin was amazing, he's a great ice skater! (Jego piruet był niesamowity, jest świetnym łyżwiarzem!)
   I was enchanted by your spin, it was spectacular! (Byłem zachwycony twoim piruetem, był widowiskowy!)
 5. rotation *
 6. turnover *
  • obrót (finansowy w firmie)  BrE [tylko liczba pojedyncza]
   the total sales of a business (excluding taxes and expenses)
   The currency markets have an annual turnover of USD 360 trillion. (Rynki walutowe mają roczny obrót rzędu 360 bilionów dolarów.)
  • obrót, rotacja (szybkość sprzedaży jakiegoś produktu) [tylko liczba pojedyncza]
   Our turnover has increased over the last year. (Nasz obrót wzrósł w ciągu ostatniego roku.)
   Dairy products have high turnover rates. (Produkty nabiałowe mają wysoki poziom rotacji.)
 7. turnaround * , turnround BrE  
 8. pivot
 9. twirl
 10. pirouette
 11. gyration
 12. kick turn

Powiązane zwroty — "obrót"

czasownik
obracać = turn +6 znaczeń
obracać się = spin +4 znaczenia
inne
przymiotnik
obrotowy = revolving +11 znaczeń
szokujący (np. obrót wydarzeń) = scandalous
obrotny = resourceful +6 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo