BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wyrażenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrażenie" po polsku

wyrażenie

rzeczownik
 1. expression ***
  • wyrażenie, wyraz (np. tego, co się myśli) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Good expression of your emotions is the key in this form of therapy. (Dobre wyrażenie swoich emocji jest kluczowe w tej formie terapii.)
   He bought her a bunch of flowers as an expression of his love. (On kupił jej bukiet kwiatów jako wyraz swojej miłości.)
  • wyrażenie (słowa) [COUNTABLE]
   It's just an expression. (To tylko takie wyrażenie.)
   Do you know any slang expressions in English? (Znasz jakieś wyrażenia slangowe po angielsku?)
  • wyrażenie (w programie komputerowym) technical [COUNTABLE]
 2. phrase *** , także: phr   [COUNTABLE]
  I don't know what this phrase means. (Nie wiem, co znaczy to wyrażenie.)
  This phrase is dated. (To wyrażenie jest przestarzałe.)
 3. wording
 4. utterance
 5. enunciation
 6. verbiage
 7. locution
 8. voicing
  • wyrażenie (np. obawy, strachu)
 9. collocation
  • zwrot, wyrażenie (kolokacja)
   "Make a mistake" is a popular collocation in English. ("Popełnić błąd" to popularne wyrażenie w języku angielskim.)
   It is better to learn collocations than separate words. (Lepiej jest uczyć się zwrotów niż oddzielnych słów.)
   He used a collocation I didn't understand. (On użył wyrażenia, którego nie zrozumiałem.)
 10. dixit
 11. turn of phrase
 12. opining
 13. extending
czasownik
 1. say *****
  • wyrazić, mieć na myśli
   A picture says more than a word. (Zdjęcie wyraża więcej niż słowo.)
   Think about what you want to say. (Pomyśl co chcesz wyrazić.)
 2. voice *****
  • wyrazić (np. obawy, strach) [TRANSITIVE]
   May I voice my concerns? (Czy mogę wyrazić swoje obawy?)
   You are free to voice your opinion, but we do not promise we will respect it. (Masz prawo do wyrażenia swojej opinii, ale nie obiecujemy, że ją uszanujemy.)
 3. unload *
 4. opine
emotions – so good that at
czasownik
 1. express ****   [TRANSITIVE]
  Don't be afraid to express your views! (Nie bój się wyrażać swojego zdania!)
  I'd like to express thanks to my mother for her support. (Chciałbym wyrazić podziękowanie mojej mamie za jej wsparcie.)
  I can't find words to express my feelings. (Nie mogę znaleźć słów, aby wyrazić moje uczucia.)
  Kids express emotions easily. (Dzieci wyrażają emocje z łatwością.)
  She expressed disappointment and concern. (Ona wyraziła rozczarowanie i niepokój.)
  zobacz także: convey
 2. mean *****
  • oznaczać, wyrażać [TRANSITIVE]
   This word means entirely something else in her language. (To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.)
   This means we can't go. (To znaczy, że nie możemy pójść.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 3. phrase *** , także: phr
  • wyrażać, formułować
   She can phrase complex sentences. (Ona umie formułować zdania złożone.)
   You have to learn how to phrase your thoughts. (Musisz nauczyć się wyrażać swoje myśli.)
   His speeches are always great - he can phrase everything in simple words. (Jego przemowy zawsze są świetne - potrafi wyrazić wszystko prostymi słowami.)
 4. articulate **
  • artykułować, wyrażać (np. myśli, poglądy) formal [TRANSITIVE]
   Stop making faces and articulate your thoughts! (Przestań robić miny i wyraź swoje poglądy!)
   Can you articulate your opinion on my new haircut? (Czy możesz wyrazić swoją opinię o mojej nowej fryzurze?)
 5. convey **
 6. formulate *
 7. embody ** , także: imbody old use
 8. utter *
 9. register ***   formal [TRANSITIVE]
 10. signify *
 11. resonate with something
 12. vocalize , vocalise British English
idiom
 1. turn a phrase
czasownik
 1. explain oneself
czasownik
 1. express oneself   [TRANSITIVE]
  I express myself through dance and music. (Wyrażam swoje emocje poprzez taniec i muzykę.)

Powiązane zwroty — "wyrażenie"

inne
oczywiście (jako wyrażenie przekonania, że coś jest oczywiste) = of course , ofc (skrót) informal
mhm (wyrażenie aprobaty) = mhm
przysłówek
oczywiście (używane jako wyrażenie zgody na coś) = certainly
wyraźnie = clearly +21 znaczeń
czasownik
móc (wyrażenie przypuszczenia, że coś jest prawdą) = might , także: micht Scottish English
mógłby (wyrażenie przypuszczenia, że coś się wydarzy) = might , także: micht Scottish English
ukuć (wyrażenie) = mint
z przykrością (oficjalne wyrażenie żalu lub smutku) = regret
rzeczownik
formułka (wyrażenie) = formula
oksymoron (wyrażenie łączące dwa sprzeczne znaczeniowo wyrazy) = oxymoron
obcowanie płciowe (wyrażenie używane np. w sądzie) = intimacy
hashtag (wyrażenie lub słowo poprzedzone symbolem #) = hash , hash mark , hashtag , octothorpe , pound American English
tchórz (wyrażenie używane przez dzieci) = scaredy-cat
archaizm (słowo, wyrażenie już nie używane) = archaism
przymiotnik
wyraźny = clear +11 znaczeń
łagodny (np. klimat, wyrażenie, gest) = benign
książkowy (np. sformułowanie, wyrażenie) = bookish , booky
zgrabny (wyrażenie, zdanie) = well-turned
inne
nie ma sprawy (wyrażenie chęci zrobienia czegoś) = will do
więcej informacji wkrótce (wyrażenie używane w mailach) = more to follow , MTF (skrót)
wykrzyknik
No wiesz! (jako wyrażenie irytacji obecnym stanem rzeczy) = Do you mind?
świetnie! (wyrażenie używane, głównie przez dzieci, gdy chcą wyrazić ekscytację i zadowolenie z czegoś) = goody!
cześć! (dosł. 'bądź zdrów!'; wyrażenie używane zarówno przy przywitaniu jak i pożegnaniu) = kia ora New Zealand English informal

"wyrażenie" — Słownik kolokacji angielskich

turn of phrase kolokacja
 1. phrase rzeczownik + turn rzeczownik = wyrażenie, zwrot
  Zwykła kolokacja

  No, that still wasn't the precise turn of phrase he was after.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo