BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"odwrót" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwrót" po polsku

odwrót

rzeczownik
  1. retreat **
  2. withdrawal **
  3. diversion , *
    • zwrot, odwrót
      This generation is defined by its diversion from tradition. (To pokolenie jest określane przez jego odwrót od tradycji.)
  4. backflip , także: back flip

Powiązane zwroty — "odwrót"

czasownik
przymiotnik
odwrotny = opposite , także: opp. +3 znaczenia
odwrócony = inverted +2 znaczenia
odwracalny = reversible +1 znaczenie
przysłówek
odwrotnie, na odwrót = conversely +1 znaczenie
na odwrót = inside out , outside in +1 znaczenie
odwrotnie = inversely +6 znaczeń
idiom
inne
phrasal verb
odwrócić coś = swing around +1 znaczenie
rzeczownik
odwrotność = the reverse +3 znaczenia
odwrócenie = reversal +2 znaczenia
odwracanie = deflection +5 znaczeń

powered by  eTutor logo