return = zwracać, odsyłać

Return to HITRAN FACTS

Źródło: http://www.cfa.harvard.edu/hitran/molecules-in-cross-sections.html

zwracać, odsyłać

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The letter was returned to the sender. = List został zwrócony do nadawcy.