BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"nawrót" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nawrót" po polsku

nawrót

rzeczownik
 1. return , *****   [SINGULAR]
  He performed a quick return and drove back home. (On wykonał szybki nawrót i pojechał z powrotem do domu.)
  I thought I was healthy but there was a return of the disease. (Myślałem, że jestem zdrowy, ale nastąpił nawrót choroby.)
 2. resurgence
  • odrodzenie się, nawrót [UNCOUNTABLE]
   The most important cause of the global depression at that time was a resurgence of protectionism. (Najważniejszą przyczyną światowego kryzysu w tamtych czasach było odrodzenie się protekcjonizmu.)
   Then there is a resurgence of a certain kind of totalitarianism even in Europe, and I would like to take a moment to look at this. (Nawet w Europie odradza się pewnego rodzaju totalitaryzm i nad tym właśnie chciałbym się na chwilę zatrzymać.)
 3. recurrence
  • nawrót (choroby), wznowa, powrót (dolegliwości), ponowne wystąpienie (czegoś) formal
   Once you've had cancer, recurrence is your biggest fear. (Kiedy miało się raka, nawrót jest największym lękiem.)
   While we have solved the financial crisis, there is always a possibility of its recurrence. (Chociaż rozwiązaliśmy kryzys finansowy, zawsze istnieje możliwość jego powrotu.)
   A recurrence of swine flu has been noted in this country. (W tym kraju odnotowano ponowne wystąpienie świńskiej grypy.)
 4. setback *
  • nawrót (choroby), pogorszenie (stanu zdrowia)
   After this surgery, the probability of setback is very low. (Po tej operacji prawdopodobieństwo nawrotu jest bardzo niskie.)
 5. relapse
 6. flare-up
  • nawrót (np. choroby)
 7. reversion
 8. regress

powered by  eTutor logo