"ześlizgnąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ześlizgnąć się" po polsku

ześlizgnąć się

czasownik
 1. slip ***
  • zsunąć się (skądś), ześlizgnąć się, omsknąć się [INTRANSITIVE]
   The blanket slipped off the bed. (Koc zsunął się z łóżka.)
   I slipped off the sledge, but nobody noticed it. (Zsunąłem się z sanek, ale nikt tego nie zauważył.)
 2. slither
 3. glissade
phrasal verb
 1. slip off  
 2. glance off

"ześlizgnąć się" — Słownik kolokacji angielskich

slip off kolokacja
 1. slip czasownik + off particle = ześlizgnąć się
  Bardzo silna kolokacja

  She slipped off into the little room at the side.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo