"recapture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "recapture" po angielsku — Słownik polsko-angielski

recapture

rzeczownik
 1. odtworzenie (nastroju czegoś), przywołanie (uczuć)
  He thought that this setting may serve as a recapture of the mood of the past. (On myślał, że ta oprawa może posłużyć za odtworzenie nastroju przeszłości.)
 2. złapanie (zbiegłego więźnia), schwytanie (zwierzęcia które uciekło)
  All of the police in the city took part in the recapture of the fugitive. (Każdy policjant w mieście brał udział w złapaniu zbiega.)
 3. ponowne przejęcie (czegoś wcześniej odebranego), odbicie (np. jeńców)
  They are devising the prisoner recapture plan. (Oni obmyślają plan odbicia jeńców.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odtwarzać (nastrój czegoś), przywoływać (uczucia)
  I would like to recapture what we once had. (Chciałabym odtworzyć to, co kiedyś było między nami.)
  You cannot recapture the mood of the last summer. (Nie jesteś w stanie odtworzyć nastroju zeszłego lata.)
 2. złapać (zbiegłego więźnia), schwytać (zwierzę które uciekło)
  We have a fugitive, and our task is to recapture him. (Mamy zbiega, a naszym rozkazem jest go złapać.)
  We need to recapture the rabbit that escaped from its cage. (Musimy złapać tego królika, który uciekł z klatki.)
 3. ponownie przejąć (coś wcześniej odebranego), odbicie (np. jeńców)
  We are recapturing our troops tomorrow. (Jutro odbijamy naszych żołnierzy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.