"oszaleć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oszaleć" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. rage **
  • szaleć (np. o burzy)
   The storm raged for hours. (Burza szalała godzinami.)
   The snow storm is raging in the middle of the country. (Burza śnieżna szaleje w środku kraju.)
 2. rampage
 3. go wild  
  Let's go wild tonight. (Zaszalejmy dziś wieczorem.)
 4. ramp *
 5. bluster  
 1. be in a fury
idiom
 1. live it up
 2. run riot  
  We ran riot at the party. (Szaleliśmy na imprezie.)
  Would you like to run riot with me? (Chciałabyś ze mną zaszaleć?)

Powiązane zwroty — "oszaleć"

przymiotnik
idiom
szalony = not all there +9 znaczeń
rzeczownik
szał = madness +8 znaczeń
czasownik
inne

"oszaleć" — Słownik kolokacji angielskich

go crazy kolokacja
 1. go czasownik + crazy przymiotnik = wściec się, oszaleć
  Bardzo silna kolokacja

  They are not going to go crazy because of a film.

  Podobne kolokacje:
go mad kolokacja
 1. go czasownik + mad przymiotnik = wściec się, oszaleć
  Bardzo silna kolokacja

  Everybody turned and looked at me as if I'd gone mad.

  Podobne kolokacje:
go insane kolokacja
 1. go czasownik + insane przymiotnik = wściec się, oszaleć
  Bardzo silna kolokacja

  All three went insane and died about two weeks later.

  Podobne kolokacje:
lose one's mind kolokacja
 1. lose czasownik + mind rzeczownik = postradać zmysły, oszaleć
  Bardzo silna kolokacja

  She looked up at me like I'd lost my mind.

  Podobne kolokacje: