"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind rzeczownik

rzeczownik + mind
Kolokacji: 15
Tue Jan Mind • mind of men • mind of people • master mind • group mind • ...
mind + rzeczownik
Kolokacji: 19
mind control • mind game • Mind Body Resource • mind reader • mind reading • ...
mind + czasownik
Kolokacji: 185
mind races • mind wanders • mind reels • mind works • mind begins • mind turns • mind goes • mind keeps • mind seems • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 282
change one's mind • make up one's mind • read one's mind • keep one's mind • cross one's mind • lose one's mind • take one's mind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. make up one's mind = postanowić, namyślić się, podjąć decyzję make up one's mind
5. cross one's mind = przychodzić komuś do głowy, przychodzić komuś na myśl cross one's mind
  • She looked up at me like I'd lost my mind.
  • They looked at him as if he'd lost his mind.
  • The guy looked at him like he had lost his mind.
  • He looked at me as if I had lost my mind.
  • She looked at him as if he had lost his mind.
  • He would have lost his mind if he'd gone back.
  • They looked at me as though I had lost my mind.
  • She wants to see me because she's lost her mind.
  • On the other hand, maybe she just lost her mind.
  • One of their party died along the way, another has lost his mind.
9. put one's mind = kłaść czyjś umysł put one's mind
10. enter one's mind = przychodzić komuś do głowy, przychodzić komuś na myśl enter one's mind
11. get one's mind = dostawać czyjś umysł get one's mind
13. go through one's mind = przedostawać się czyjś umysł go through one's mind
14. come into one's mind = wejść czyjś umysł come into one's mind
17. come to one's mind = ocknąć się czyjś umysł come to one's mind
18. know one's mind = wiedzieć czyjś umysł know one's mind
19. clear one's mind = wyciszyć się, oczyścić umysł clear one's mind
20. form in one's mind = forma w czyjś umysł form in one's mind
21. stick in one's mind = patyk w czyjś umysł stick in one's mind
22. flash through one's mind = błysk całkowicie czyjś umysł flash through one's mind
25. run through one's mind = roztrwoniony czyjś umysł run through one's mind
26. see in one's mind = widzieć czyjś umysł see in one's mind
27. make one's mind = robić czyjś umysł make one's mind
29. use one's mind = używać czyjś umysł use one's mind
30. pass through one's mind = przechodzić czyjś umysł pass through one's mind
31. ease one's mind = łagodzić czyjś umysł ease one's mind
34. go in one's mind = wchodzić czyjś umysł go in one's mind
35. touch one's mind = dotknięcie czyjś umysł touch one's mind
36. fix in one's mind = utrwalać sobie w pamięci fix in one's mind
38. weigh on one's mind = ciążyć czyjś umysł weigh on one's mind
39. echo in one's mind = echo w czyjś umysł echo in one's mind
40. force one's mind = siła czyjś umysł force one's mind
42. create in one's mind = stwarzać w czyjś umysł create in one's mind
43. win minds = umysły zwycięstwa win minds
44. take in one's mind = oszukiwać czyjś umysł take in one's mind
45. affect one's mind = wpływać czyjś umysł affect one's mind
46. get on one's mind = kontynuować czyjś umysł get on one's mind
47. hold in one's mind = ukrywać czyjś umysł hold in one's mind
48. bring one's mind = przynosić czyjś umysł bring one's mind
49. put out of one's mind = usuwać czyjś umysł put out of one's mind
50. get out of one's mind = wychodzić czyjś umysł get out of one's mind
51. pop into one's mind = pop do czyjś umysł pop into one's mind
52. search one's mind = poszukiwania czyjś umysł search one's mind
53. allow one's mind = pozwalać czyjś umysł allow one's mind
54. leave one's mind = wychodzić czyjś umysł leave one's mind
55. bring to one's mind = zabierać czyjś umysł bring to one's mind
56. bear in mind = brać pod uwagę, wziąć pod uwagę bear in mind
57. flash into one's mind = błysk do czyjś umysł flash into one's mind
58. design in mind = projekt w głowie design in mind
60. write in mind = napisz w głowie write in mind
61. find one's mind = znajdować czyjś umysł find one's mind
62. leave in one's mind = zostawiać czyjś umysł leave in one's mind
63. drive from one's mind = jazda z czyjś umysł drive from one's mind
64. give one's mind = dawać czyjś umysł give one's mind
65. pay no mind = nie zapłać żadnego umysłu pay no mind
66. go out of one's mind = stracić rozum, zwariować, dostać pomieszania zmysłów, oszaleć go out of one's mind
67. hear in one's mind = słyszeć w czyjś umysł hear in one's mind
68. make in one's mind = robić w czyjś umysł make in one's mind
69. linger in one's mind = zostawać w czyjś umysł linger in one's mind
70. remain in one's mind = pozostawać w czyjś umysł remain in one's mind
71. cast one's mind = obsada czyjś umysł cast one's mind
72. feel in one's mind = czuć w czyjś umysł feel in one's mind
73. see one's mind = widzieć czyjś umysł see one's mind
74. plant in one's mind = roślina w czyjś umysł plant in one's mind
75. flood one's mind = powódź czyjś umysł flood one's mind
76. put from one's mind = kłaść z czyjś umysł put from one's mind
77. get into one's mind = dostawać się czyjś umysł get into one's mind
78. grow in one's mind = wrastać czyjś umysł grow in one's mind
79. destroy one's mind = niszczyć czyjś umysł destroy one's mind
80. stay in one's mind = nie wychodzić czyjś umysł stay in one's mind
81. feel one's mind = czuć czyjś umysł feel one's mind
82. race through one's mind = wyścig całkowicie czyjś umysł race through one's mind
83. get in mind = dostań w głowie get in mind
84. fix one's mind = ustalać czyjś umysł fix one's mind
85. take over one's mind = przejmować obowiązki czyjś umysł take over one's mind
86. erase from one's mind = ścierać z czyjś umysł erase from one's mind
87. put in mind = połóż w głowie put in mind
88. invade one's mind = najeżdżać czyjś umysł invade one's mind
89. rise in one's mind = wzrost w czyjś umysł rise in one's mind
90. say in one's mind = mówić w czyjś umysł say in one's mind
91. train one's mind = pociąg czyjś umysł train one's mind
93. put into one's mind = wkładać czyjś umysł put into one's mind
94. push from one's mind = popychać z czyjś umysł push from one's mind
95. creep into one's mind = wazeliniarz do czyjś umysł creep into one's mind
96. free one's mind = wolny czyjś umysł free one's mind
97. look into one's mind = zaglądać czyjś umysł look into one's mind
98. reach one's mind = dochodzić czyjś umysł reach one's mind
99. banish from one's mind = wyrzucać czyjś umysł banish from one's mind
100. raise in one's mind = podnosić w czyjś umysł raise in one's mind
przymiotnik + mind
Kolokacji: 210
human mind • open mind • conscious mind • brilliant mind • right mind • public mind • young mind • best mind • great mind • ...
przyimek + mind
Kolokacji: 27
in mind • of mind • between mind • on one's mind • to one's mind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.