"put one's minds" — Słownik kolokacji angielskich

put one's minds kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's mind
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś umysły
  1. put czasownik + mind rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He wants to know what happened to put his own mind at rest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo