"focus one's mind" — Słownik kolokacji angielskich

focus one's mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skup się
  1. focus czasownik + mind rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You have to focus your mind on living in the now.

powered by  eTutor logo