"mind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mind rzeczownik

rzeczownik + mind
Kolokacji: 15
Tue Jan Mind • mind of men • mind of people • master mind • group mind • ...
mind + rzeczownik
Kolokacji: 19
mind control • mind game • Mind Body Resource • mind reader • mind reading • ...
mind + czasownik
Kolokacji: 185
mind races • mind wanders • mind reels • mind works • mind begins • mind turns • mind goes • mind keeps • mind seems • ...
czasownik + mind
Kolokacji: 282
change one's mind • make up one's mind • read one's mind • keep one's mind • cross one's mind • lose one's mind • take one's mind • ...
przymiotnik + mind
Kolokacji: 210
human mind • open mind • conscious mind • brilliant mind • right mind • public mind • young mind • best mind • great mind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
2. open mind = otwarty umysł open mind
4. brilliant mind = błyskotliwy umysł brilliant mind
5. right mind = prawy umysł right mind
6. public mind = społeczna mentalność public mind
7. young mind = młody umysł young mind
8. best mind = najlepsza mentalność best mind
9. great mind = wielka mentalność great mind
10. Simple Mind = Prosty Umysł Simple Mind
11. creative mind = twórczy umysł creative mind
12. good mind = dobra mentalność good mind
14. bright mind = jasny umysł bright mind
15. sharp mind = bystry umysł sharp mind
16. unconscious mind = nieświadomy umysł unconscious mind
17. little mind = mały umysł little mind
18. fine mind = świetny umysł fine mind
19. quick mind = szybki umysł quick mind
20. American mind = Amerykański umysł American mind
21. keen mind = bystry umysł keen mind
23. rational mind = racjonalny umysł rational mind
24. scientific mind = ścisły umysł scientific mind
25. clear mind = jasny umysł clear mind
26. criminal mind = umysł przestępcy criminal mind
27. greatest mind = najbardziej wielka mentalność greatest mind
28. legal mind = prawniczy umysł legal mind
29. collective mind = umysł spółdzielni collective mind
30. strong mind = zdecydowane zdanie strong mind
31. active mind = żywy umysł active mind
32. troubled mind = zmartwiony umysł troubled mind
33. single mind = jeden umysł single mind
34. analytical mind = analityczny umysł analytical mind
35. Dangerous Mind = Niebezpieczny Umysł Dangerous Mind
36. devious mind = umysł pokrętnego devious mind
37. whole mind = cały umysł whole mind
38. military mind = militarna mentalność military mind
39. logical mind = logiczny umysł logical mind
40. twisted mind = poskręcany umysł twisted mind
41. powerful mind = mocna mentalność powerful mind
42. agile mind = lotny umysł agile mind
43. popular mind = powszechne zdanie popular mind
44. Spotless Mind = Nieskazitelnie czysty Umysł Spotless Mind
45. one-track mind = umysł myślący jednotorowo one-track mind
przyimek + mind
Kolokacji: 27
in mind • of mind • between mind • on one's mind • to one's mind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.