ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"conscious mind" — Słownik kolokacji angielskich

conscious mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamierzony umysł
  1. conscious przymiotnik + mind rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It doesn't matter if the conscious mind is involved in the process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo