ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"human mind" — Słownik kolokacji angielskich

human mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzki umysł
  1. human przymiotnik + mind rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The human mind started to make room for free time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo