"quick mind" — Słownik kolokacji angielskich

quick mind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki umysł
  1. quick przymiotnik + mind rzeczownik
    Silna kolokacja

    With heavy heart but quick mind he went to the council chamber.

    Podobne kolokacje:

podobne do "quick mind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quick mind" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik