Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear one's mind" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "clear one's mind" po angielsku

"clear one's mind" — Słownik kolokacji angielskich

clear one's mind kolokacja
  1. clear czasownik + mind rzeczownik = wyciszyć się, oczyścić umysł
    Bardzo silna kolokacja

    I went for a walk this morning, to clear my mind.

powered by  eTutor logo