PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"załamywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załamywać" po polsku

załamywać

czasownik
 1. devastate *
  • druzgotać, załamywać (kogoś)
   It would devastate her to know the truth. (Załamałoby ją to, gdyby poznała prawdę.)
 2. deflect
  • załamywać (światło), odbijać (np. fale dźwiękowe)
   Einstein's theory predicts how much light will be deflected by the gravitational attraction of a star. (Teoria Einsteina przewiduje ile światła zostanie odbite przez przyciąganie grawitacyjne gwiazdy.)
 3. crack ***
  • załamywać (np. głos) [przechodni]
   Her voice cracked because of stress. (Jej głos załamał się z powodu stresu.)
   My voice cracks when I say his name. (Mój głos się załamuje, kiedy wymawiam jego imię.)
 4. refract
czasownik
 1. collapse ***
  • upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje) [przechodni/nieprzechodni]
   Nothing has been the same after the government collapsed. (Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.)
   Our negotiations collapsed when their king died. (Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.)
   Having no more resources to operate on, the company collapsed. (Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.)
   My bank collapsed and I lost all my money. (Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.)
 2. crash ***
 3. break *****
  • załamać się, zepsuć się nagle (o pogodzie) [nieprzechodni]
   It was sunny a while ago, but then the weather broke. (Chwilę temu było słonecznie, ale potem pogoda się załamała.)
   I hope this beautiful weather won't break. (Mam nadzieję, że ta piękna pogoda się nagle nie zepsuje.)
 4. give ***** , także: gie ScoE
  • załamać się (np. gałąź) [nieprzechodni]
   A tree branch gave under him. (Gałąź drzewa załamała się pod nim.)
   The roof gave under the weight of the snow. (Dach załamał się pod ciężarem śniegu.)
Lunch break(down) by Jon
phrasal verb
 1. break down **
  • załamywać się (np. negocjacje, sojusz)
   Our negotiations broke down after they hired a new worker. (Nasze negocjacje załamały się po tym, jak zatrudnili nowego pracownika.)
   Their alliance with us will break down if the king dies. (Ich sojusz z nami się załamie, jeśli król umrze.)
  • załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)
   My father has been under a lot of the stress lately. I hope he won't break down. (Mój ojciec jest ostatnio pod wpływem dużego stresu. Mam nadzieję, że się nie załamie.)
   She broke down after her child's death. (Ona załamała się po śmierci swojego dziecka.)
   In the face of the enormous stress, the woman broke down. (W obliczu tego wielkiego stresu, kobieta załamała się.)
czasownik
 1. tremble **
 2. crumple
 3. implode

Powiązane zwroty — "załamywać"

przymiotnik
załamany = broken +8 znaczeń
rzeczownik
załamywanie = deflection +3 znaczenia
inne