KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"gie" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gie" po angielsku

give ***** , także: gie ScoE

obrazek do "give" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: gave past tense, given past participle
 1. dawać, podarować [przechodni/nieprzechodni]
  Give me your hand. (Daj mi rękę.)
  She gave him the key. (Ona dała mu klucz.)
  Who gave you this? (Kto ci to dał?)
 2. dawać, podawać (np. do ręki) [przechodni]
  He gave me flowers. (On dał mi kwiaty.)
  Can you give me $20? (Czy możesz mi dać 20 dolarów?)
  She will give you the number. (Ona poda ci numer.)
 3. pozwalać, dawać [przechodni]
  The director gave me a permission to sign the contract. (Dyrektor dał mi pozwolenie na podpisanie tego kontraktu.)
  I gave him some things to play. (Dałem mu trochę rzeczy do zabawy.)
  She was given a second chance. (Została jej dana druga szansa.)
 4. dawać, podawać (np. informacje, wiedzę) [przechodni]
  Give me a clue. (Daj mi wskazówkę.)
  He couldn't give me this information. (On nie mógł mi podać tej informacji.)
  Can you give me your name? (Czy możesz mi podać swoje imię?)
 5. ruszać, poruszać [przechodni]
  This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
  The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 6. dawać odczuć (jakieś emocje) [przechodni]
  He gave me the look as if he wanted me to leave. (On dał mi spojrzenie, jakby chciał, żebym wyszedł.)
  Let's give them a warm welcome. (Przywitajmy ich ciepło.)
 7. sprawiać, wywoływać [przechodni]
  A picture of cake gave me an appetite. (Obrazek ciasta wywołał mój apetyt.)
  Your words gave me strength again. (Twoje słowa sprawiły, że znów mam siłę.)
 8. zarażać (np. katarem) [przechodni]
  I think it's Tom who gave me the flu. (Myślę, że to Tom zaraził mnie grypą.)
  Can an animal give a disease to a human? (Czy zwierzę może zarazić człowieka chorobą?)
 9. organizować [przechodni]
  She gives a party for her friend. (Ona organizuje imprezę dla swojego znajomego.)
  The president gave a party last month. (Prezydent wydał przyjęcie w zeszłym miesiącu.)
 10. dawać, zadawać (np. pracę domową) [przechodni]
  The teacher gave me so much homework. (Nauczyciel zadał mi tak dużo pracy domowej.)
  Why do you give me so many things to do? (Czemu dajesz mi tyle rzeczy do zrobienia?)
 11. dawać, przydawać (np. jakąś cechę) [przechodni]
  We gave him a nickname. (Nadaliśmy mu przezwisko.)
  It gives me power. (To daje mi siłę.)
 12. płacić [przechodni]
  I gave $20 for this record. (Zapłaciłem 20 dolarów za to nagranie.)
  How much did you give for that? (Ile za to zapłaciłeś?)
  Give him $5. (Zapłać mu 5 dolarów.)
 13. zachowywać się (wobec), wykazywać się [przechodni]
  He gives a lot of patience to clients. (Ona wykazuje się dużą cierpliwością wobec klientów.)
  She gives common sense. (On wykazuje się zdrowym rozsądkiem.)
 14. dawać karę, karać [przechodni]
  A policeman gave me a fine today. (Policjant ukarał mnie dzisiaj mandatem.)
  What kind of punishment should I give you? (Jaki rodzaj kary powinienem ci dać?)
 15. wywoływać [przechodni]
  Such law gives a lot of problems. (Takie prawo wywołuje sporo problemów.)
  The decision of the mayor gave strikes. (Decyzja burmistrza wywołała strajki.)
 16. poświęcać [przechodni]
  I can give you 5 minutes. (Mogę ci poświęcić 5 minut.)
  You need to give yourself more at work. (Musisz się bardziej poświęcać w pracy.)
 17. orzekać (np. sędzia piłkarski)  BrE [przechodni]
 18. dawać ocenę, oceniać [przechodni]
  My teacher gave me A for my essay. (Mój nauczyciel dał mi A za moje wypracowanie.)
  She never gives good grades. (Ona nigdy nie daje dobrych stopni.)
 19. poddawać się (np. miękki materiał naciskowi) [nieprzechodni]
  He tried but that material didn't give. (On próbował, ale materiał nie poddał się naciskowi.)
  This substance gives easily. (Ta substancja łatwo się poddaje.)
 20. załamać się (np. gałąź) [nieprzechodni]
  A tree branch gave under him. (Gałąź drzewa załamała się pod nim.)
  The roof gave under the weight of the snow. (Dach załamał się pod ciężarem śniegu.)
 21. dawać, oddawać się komuś (uprawiać seks) przestarzale [przechodni]
  Jane wants to wait and give herself on a wedding night. (Jane chce poczekać i oddać się dopiero w czasie nocy poślubnej.)
  I will never give myself to you. (Nigdy ci się nie oddam.)
rzeczownik
 1. podatność, elastyczność (właściwość materiału) [niepoliczalny]
  My jeans have much give in it. (Moje dżinsy mają w sobie dużo elastyczności.)

powered by  eTutor logo