Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"pozwalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozwalać" po polsku

pozwalać

czasownik
 1. allow *****
  • pozwalać, zezwalać [przechodni]
   He would never allow such a thing! (On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!)
   Do you think they would allow that? (Myślisz, że pozwoliliby na to?)
   Are dictionaries allowed in the exam? (Czy słowniki są dozwolone w trakcie egzaminu?)
   link synonim: permit
 2. let *****
  • pozwalać, zezwalać [przechodni]
   Her parents don't let her play with other children. (Jej rodzice nie pozwalają jej się bawić z innymi dziećmi.)
   He lets her do whatever she wants. (On pozwala jej robić co tylko chce.)
 3. enable ***
  • umożliwiać, dawać możność, dawać możliwość, pozwalać, czynić możliwym, stwarzać odpowiednie warunki [przechodni]
   I will enable you to have access to all the options. (Dam ci możliwość posiadania dostępu do wszystkich opcji.)
   A walker enables the elderly to walk. (Balkonik umożliwia starszym ludziom chodzenie.)
   My wife enabled me to continue my work. (Moja żona stworzyła mi odpowiednie warunki do kontynuowania mojej pracy.)
   My aunt enabled me to go to school. (Moja ciocia umożliwiła mi chodzenie do szkoły.)
   This loan will enable my trip. (Ta pożyczka umożliwi moją wycieczkę.)
 4. give ***** , także: gie ScoE
  • pozwalać, dawać [przechodni]
   The director gave me a permission to sign the contract. (Dyrektor dał mi pozwolenie na podpisanie tego kontraktu.)
   I gave him some things to play. (Dałem mu trochę rzeczy do zabawy.)
   She was given a second chance. (Została jej dana druga szansa.)
 5. permit , ***
  • pozwalać, zezwalać oficjalnie [przechodni]
   Dogs are not permitted inside the shop. (Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu.)
   I'll just copy that, if you permit me. (Po prostu skopiuję to, jeśli mi pozwolisz.)
   He is not permitted to watch TV after 10 pm. (Nie wolno mu oglądać telewizji po 10 wieczorem.)
   link synonim: allow
   przeciwieństwo: refuse
  • pozwalać, umożliwiać [przechodni/nieprzechodni]
   You should permit him to do what he loves. (Powinieneś umożliwić mu robienie tego, co kocha.)
   We won't permit you to go to the party. (Nie pozwolimy ci pójść na przyjęcie.)
 6. afford , ***
  • pozwalać (sobie na coś) [przechodni]
   You're so thin that you can afford a whole bar of chocolate. (Jesteś tak chudy, że możesz pozwolić sobie na całą tabliczkę czekolady.)
   I have so much work to do that I can't afford another day off. (Mam tak dużo pracy do zrobienia, że nie mogę pozwolić sobie na kolejny wolny dzień.)
 7. consent **
 8. presume *  
 9. beteem