"pozwolić komuś coś zrobić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozwolić komuś coś zrobić" po polsku

pozwolić komuś coś zrobić

czasownik
 1. let somebody do something  
  She didn't let me help her. (Ona nie pozwoliła mi sobie pomóc.)
  Let me go! (Puść mnie!)
  I couldn't let you see her, I hope you understand. (Nie mogłam ci pozwolić zobaczyć się z nią, mam nadzieję, że rozumiesz.)
 2. allow somebody to do something  
  Her father didn't allow her to go to the party. (Jej ojciec nie pozwolił jej pójść na imprezę.)
  She allows them to do whatever they want. (Ona pozwala im robić cokolwiek zechcą.)
  Our children are not allowed to play computer games. (Naszym dzieciom nie wolno grać w gry komputerowe.)
 3. permit somebody to do something  
  Did your parents permit you to play here? (Czy twoi rodzice pozwolili ci się tu bawić?)
  Smoking is not permitted inside the building. (Palenie nie jest dozwolone w budynku.)
  I'll see you after work if time permits. (Spotkamy się po pracy, jeśli czas pozwoli.)
idiom
 1. give somebody leave to do something  
  Give him leave to go - if he loves you, he'll come back. (Pozwól mu wyjść - jeśli cię kocha, to wróci.)
  My boss gave me leave to serve my first client. (Szef pozwolił mi obsłużyć mojego pierwszego klienta.)

powered by  eTutor logo