"pozwalać sobie na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozwalać sobie na coś" po polsku

pozwalać sobie na coś

 1. allow oneself something
  • dać sobie coś, pozwalać sobie na coś
   I'm on a diet, but I allow myself a piece of chocolate a week. (Jestem na diecie, ale pozwalam sobie na jeden kawałek czekolady w tygodniu.)
idiom
 1. lend itself to something
  • nadawać się do czegoś, pozwalać na coś
   Does your method lend itself to this particular case? (Czy twoja metoda nadaje się do tego konkretnego przypadku?)
   My busy life doesn't lend itself to taking vacations. (Moje zaganiane życie nie pozwala na wzięcie wakacji.)
phrasal verb
 1. allow of something oficjalnie