eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"allow oneself something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "allow oneself something" po angielsku

allow oneself something

 1. dać sobie coś, pozwalać sobie na coś
  I'm on a diet, but I allow myself a piece of chocolate a week. (Jestem na diecie, ale pozwalam sobie na jeden kawałek czekolady w tygodniu.)
czasownik
 1. pozwalać, zezwalać [przechodni]
  He would never allow such a thing! (On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!)
  Do you think they would allow that? (Myślisz, że pozwoliliby na to?)
  Are dictionaries allowed in the exam? (Czy słowniki są dozwolone w trakcie egzaminu?)
  link synonim: permit
 2. dopuszczać, uznawać [przechodni]
  The Netherlands allow gay marriage. (Holandia dopuszcza małżeństwa homoseksualne.)
  We don't allow these seals. (Nie uznajemy tych pieczęci.)
 3. przyznawać, przeznaczać, dawać [przechodni]
  My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
  The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 4. akceptować, przyznawać, dopuszczać (że coś jest prawdą) oficjalnie [przechodni]
  He refuses to allow such a possibility. (On odmawia zaakceptowania takiej możliwości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.