"pozwolić komuś na coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozwolić komuś na coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

pozwolić komuś na coś

czasownik
  1. give somebody something *****  
    I gave him permission to go to the party. (Pozwoliłem mu pójść na imprezę.)
  1. not have something *****   spoken
    I will not have any arguments in my office! (Nie pozwolę na żadne kłótnie w moim biurze!)
    She said she will not have them fighting around her. (Ona powiedziała, że nie pozwoli na ich kłótnie w jej towarzystwie.)