BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dawać możność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dawać możność" po polsku

dawać możność

czasownik
 1. enable ***
  • umożliwiać, dawać możność, dawać możliwość, pozwalać, czynić możliwym, stwarzać odpowiednie warunki [przechodni]
   I will enable you to have access to all the options. (Dam ci możliwość posiadania dostępu do wszystkich opcji.)
   A walker enables the elderly to walk. (Balkonik umożliwia starszym ludziom chodzenie.)
   My wife enabled me to continue my work. (Moja żona stworzyła mi odpowiednie warunki do kontynuowania mojej pracy.)
   My aunt enabled me to go to school. (Moja ciocia umożliwiła mi chodzenie do szkoły.)
   This loan will enable my trip. (Ta pożyczka umożliwi moją wycieczkę.)

powered by  eTutor logo