"podatność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podatność" po polsku — Słownik angielsko-polski

podatność

rzeczownik
 1. vulnerability *
  • podatność, wrażliwość
   The signs of our vulnerability have always been there. (Oznaki naszej wrażliwości zawsze były widoczne.)
 2. compliance ** , compliancy American English
 3. sensibility *
  • podatność (na ból, krytykę)
   His sensibility to criticism makes him a bad public speaker. (Jego podatność na krytykę robi z niego złego mówcę publicznego.)
   Często używane w liczbie mnogiej.
 4. susceptibility
  • podatność (na chorobę, hipnozę), podatność (na pochlebstwa)
 5. give *****
  • podatność, elastyczność (właściwość materiału) [UNCOUNTABLE]
   My jeans have much give in it. (Moje dżinsy mają w sobie dużo elastyczności.)
 6. susceptiveness
  • podatność (na chorobę, na pochlebstwa)
 7. persuasibility
 8. amenability