BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"zachowywać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachowywać się" po polsku

zachowywać się

czasownik
 1. behave **   [INTRANSITIVE]
  I know I behaved badly. (Wiem, że się źle zachowywałem.)
  Behave yourself! (Zachowuj się!)
  link synonim: act
 2. act *****
  • zachowywać się (w jakiś sposób) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Stop acting like a child! (Przestań zachowywać się jak dziecko!)
   I'm really sorry, I shouldn't act like that. (Naprawdę przepraszam, nie powinienem się tak zachowywać.)
   Lately, she's been acting strange. (Ostatnio ona zachowuje się dziwnie.)
   link synonim: behave
 3. acquit
  • zachowywać się (w określony sposób)
 4. do *****
 5. give ***** , także: gie Scottish English
  • zachowywać się (wobec), wykazywać się [TRANSITIVE]
   He gives a lot of patience to clients. (Ona wykazuje się dużą cierpliwością wobec klientów.)
   She gives common sense. (On wykazuje się zdrowym rozsądkiem.)
 6. deport oneself  
  She deports herself properly and with grace. (Ona zachowuje się stosownie i z gracją.)
 7. conduct oneself   formal
  He conducts himself in a very strange manner. (On zachowuje się w bardzo dziwny sposób.)
 8. comport yourself   formal
idiom
 1. do right by
 2. handle oneself
czasownik
 1. keep *****
 2. preserve ***
  • utrwalać, zachowywać (np. wygląd, niepodległość) [TRANSITIVE]
   We want to preserve the character of our town. (Chcemy zachować charakter naszego miasta.)
   Preserve his love notes and keep them in a bottle. (Zachowaj jego liściki miłosne i przechowaj je w butelce.)
 3. retain formal **
 4. reserve ***
 5. conserve *
 6. perpetuate *
 7. embalm , także: imbalm old-fashioned
 8. preserve in aspic
czasownik
 1. save something **** , save something up
  • zachowywać coś (na później)
   I wanted to eat the whole pack of cookies, but I decided to save it for later. (Chciałam zjeść całą paczkę ciastek, ale zdecydowałam zostawić je na później.)
   I saved some tea for later but it tastes awful now. (Zachowałem trochę herbaty na później, ale teraz smakuje okropnie.)
phrasal verb
 1. hold on to something
czasownik
 1. remain *****
  • uchować się, zachować się, pozostawać, ostać się [INTRANSITIVE]
   Time has come for only those who believe, to remain. (Nadszedł czas, że uchowają się tylko Ci, którzy wierzą.)
   That city was bombed during the war but some of the buildings remained. (To miasto zostało zbombardowane podczas wojny, ale niektóre budynki się uchowały.)
 2. survive ***
  • ocalać, zachować się [INTRANSITIVE]
   Only two relics survived. (Ocalały tylko dwa zabytki.)
   These are the only pieces of art which survived the war. (To są jedyne dzieła sztuki, które ocalały z wojny.)

Powiązane zwroty — "zachowywać się"

czasownik
rzeczownik
przysłówek
umiarkowanie (witać, zachowywać się) = cautiously
zdecydowanie (zachowywać się) = securely
łaskawie (zachowywać się) = graciously
rozsądnie (zachowywać się) = reasonably
racjonalnie (zachowywać się) = rationally
podejrzanie (np. zachowywać się) = suspiciously
potwornie (np. zachowywać się) = appallingly
z gracją (poruszać się, mówić, zachowywać się) = gracefully
strasznie (np. zachowywać się) = abominably
przymiotnik
zachowawczy = conservative +2 znaczenia
idiom
phrasal verb
inne
wykrzyknik
już (używane by powiedzieć komuś, aby przestał się źle zachowywać) = now now
inne

powered by  eTutor logo