ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"save something up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "save something up" po angielsku

save something ****
save something up

czasownik
  1. zachowywać coś (na później)
    I wanted to eat the whole pack of cookies, but I decided to save it for later. (Chciałam zjeść całą paczkę ciastek, ale zdecydowałam zostawić je na później.)
    I saved some tea for later but it tastes awful now. (Zachowałem trochę herbaty na później, ale teraz smakuje okropnie.)
  2. zaoszczędzić (pieniądze)
    You have to save some money if you want to buy a new car. (Musisz zaoszczędzić trochę pieniędzy, jeśli chcesz kupić nowy samochód.)
    I saved some money up to go to England. (Zaoszczędziłem trochę pieniędzy, żeby pojechać do Anglii.)

powered by  eTutor logo