MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"zdecydowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdecydowanie" po polsku

zdecydowanie

przysłówek
 1. definitely *** , także: deffo potocznie
  • zdecydowanie, na pewno
   I definitely need a holiday. (Zdecydowanie potrzebuję wakacji.)
   I'll definitely consider your advice. (Zdecydowanie wezmę pod uwagę twoje rady.)
   "Do you think she will come?" "No, definitely not." ("Myślisz, że ona przyjdzie?" "Nie, na pewno nie.")
   link synonim: certainly
 2. strongly ***
  • zdecydowanie (polecać coś), stanowczo (odradzać coś)
   That is why I am strongly in favour of that report. (Dlatego też zdecydowanie popieram to sprawozdanie.)
   I strongly recommend this film to you. (Zdecydowanie polecam ci ten film.)
   I strongly recommend buying a house in a big city. (Zdecydowanie polecam kupienie domu w dużym mieście.)
 3. by far *
  • o wiele, zdecydowanie
   He is by far the best student. (On jest zdecydowanie najlepszym uczniem.)
   They were by far the most important members of the team. (Oni byli zdecydowanie najważniejszymi członkami naszej drużyny.)
 4. absolutely ****
  • koniecznie, oczywiście, zdecydowanie
   "Can I use your phone?" "Absolutely!" ("Czy mogę użyć twojego telefonu?" "Oczywiście!")
   "I must visit you again." "Absolutely." ("Muszę cię znów odwiedzić." "Koniecznie.")
 5. decidedly *  
  This car is decidedly better than the previous one. (Ten samochód jest zdecydowanie lepszy od poprzedniego.)
 6. prominently
 7. securely
  • pewnie, zdecydowanie (zachowywać się)
   He always acts very securely. (On zawsze zachowuje się bardzo pewnie.)
 8. positively **
 9. distinctly *
 10. decisively
 11. emphatically
 12. strikingly
  • zdecydowanie (np. odstawać, różnić się)
 13. solidly , solid
 14. resolutely
 15. rigidly  
 16. appreciably
 17. in spades
 18. out and away
 19. robustly  
 20. sturdily
 21. by a long way
  • zdecydowanie (np. najlepszy, największy)
 22. right-down
 23. far and away  
 24. purposively
 25. outrightly
 26. a sight
rzeczownik
 1. decision *****
  • zdecydowanie (cecha charakteru) [niepoliczalny]
   I admire him for his decision. (Podziwiam go za jego zdecydowanie.)
   Don't act like a girl and have more decision. (Nie zachowuj się jak dziewczyna i miej więcej zdecydowania.)
 2. determination **
  • determinacja, zdecydowanie [niepoliczalny]
   I admire her determination. (Podziwiam jej determinację.)
   He looked at her with a mixture of anger and determination. (On spojrzał na nią z mieszaniną złości i determinacji.)
   zobacz także: drive
 3. resolution ***   [niepoliczalny]
  He attracted Mary by his courage and resolution. (On przyciągnął Mary swoją odwagą i zdecydowaniem.)
  My resolution is my best quality. (Moje zdecydowanie to moja najlepsza cecha.)
 4. spine **
 5. finality
 6. decisiveness
 7. by a mile
  • zdecydowanie (np. z dużą przewagą), znacząco
   John won the race by a mile. (John zdecydowanie wygrał wyścig.)
   Helen kicked the ball, but she missed the goal by a mile. (Helen kopnęła piłkę, ale znacząco minęła bramkę.)
 8. resoluteness
 9. decidedness
 10. deciding
 11. determinedness
 12. determining
  • wyznaczanie, zdecydowanie (np. o oficjalnej dacie czegoś)
 13. stoutness  
 1. too right British English potocznie
czasownik
 1. decide *****
 2. choose *****
 3. decide that **
  • zdecydować, że
   They decided that they have to divorce. (Oni zdecydowali, że muszą się rozwieść.)
   We decided that we won't go there. (Zdecydowaliśmy, że tam nie pójdziemy.)
 4. come to a decision , arrive at a decision
czasownik
 1. settle ***
  • ustalać, decydować [przechodni]
   We have to settle the time limit for the competitors. (Musimy ustalić limit czasu dla zawodników.)
   Did you settle the place of our meeting? (Czy ustaliliście już miejsce naszego spotkania?)
 2. determine ****
  • ustalać, wyznaczać, decydować (np. o oficjalnej dacie czegoś) [przechodni]
   We have determined the date of our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   He didn't determine the deadline, so I will not hurry. (On nie wyznaczył ostatecznego terminu, więc nie będę się śpieszyć.)
   zobacz także: set
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [przechodni]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine
czasownik
 1. resolve ***

Powiązane zwroty — "zdecydowanie"

rzeczownik
decyzja = ruling +3 znaczenia
decydent = policymaker +1 znaczenie
przymiotnik
zdecydowany = determined +13 znaczeń
decydujący = vital +5 znaczeń
wykrzyknik
czasownik
przysłówek

powered by  eTutor logo