"umiarkowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umiarkowanie" po polsku

umiarkowanie

przysłówek
 1. cautiously *
  • powściągliwie, z rezerwą, umiarkowanie (witać, zachowywać się)
   My in-laws welcomed me cautiously. (Moi teściowie przywitali mnie z rezerwą.)
   Sally acts cautiously when she meets me. (Sally zachowuje się powściągliwie, gdy mnie spotyka.)
   He reacted cautiously to the news. (On zareagował powściągliwie na wiadomość.)
 2. moderately *
 3. mildly *
 4. equably
 5. temperately
 6. continently
 7. restrainedly
rzeczownik
 1. moderation
  • umiar, umiarkowanie [niepoliczalny]
   Whatever we do, we must try to maintain moderation. (Cokolwiek robimy, musimy próbować zachować umiar.)
   He lacks moderation in expressing his views. (On nie posiada umiaru w wyrażaniu swoich poglądów.)
   You can do almost everything, if you remember to do it in moderation. (Można robić prawie wszystko, ale należy pamiętać o zachowaniu umiaru.)
 2. mildness
 3. equability
 4. moderateness
 5. equableness
 6. abstemiousness
 7. ca'canny

powered by  eTutor logo