BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"dość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dość" po polsku

dość

przysłówek
 1. enough ***** , także: nuff informal , także: 'nuff informal
  • wystarczająco, dostatecznie dużo, dość
   Is there enough pizza for everyone? (Czy jest wystarczająco pizzy dla każdego?)
   I'd really like to go, but I don't have enough money. (Naprawdę chciałbym pojechać, ale nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.)
   You've destroyed enough relationships. (Zniszczyłeś wystarczająco dużo związków.)
   W tym znaczeniu "enough" występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz w liczbie mnogiej.
 2. quite *****
  • całkiem, dość, dosyć (znacznie, lecz niezupełnie) British English
   The film's quite good. (Ten film jest całkiem dobry.)
   "How are you doing at school?" "Quite well, thanks." ("Jak sobie radzisz w szkole?" "Całkiem dobrze, dzięki.")
   "Is she your girlfriend?" "Not quite, it's complicated." ("Czy ona jest twoją dziewczyną?" "Nie całkiem, to skomplikowane.")
   link synonimy: fairly, pretty
 3. fairly ***
  • raczej, dość, dosyć, całkiem (w odpowiednim stopniu)
   She learns fairly easily. (Ona uczy się dość łatwo.)
   It is a fairly easy topic. (To jest dość łatwy temat.)
   W tym znaczeniu "fairly" występuje z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
   link synonim: quite
 4. pretty well * , pretty much **
  • dość (jakiś)
   We are pretty much ready for the new beginning. (Jesteśmy dość gotowi na nowy początek.)
 5. moderately *
 6. sufficient **
  • dosyć, dość, wystarczająco
   We don't have sufficient resources to survive another week. (Nie mamy wystarczająco środków aby przetrwać kolejny tydzień.)
 7. passably
 8. more than a little   formal
 9. canny , także: cannily
 1. kind of ***** , kinda American English spoken
  • całkiem, trochę, dość, dosyć
   She's kind of cute. (Ona jest całkiem słodka.)
   Actually, it's kinda funny. (Właściwie to dość zabawne.)
wykrzyknik
 1. that's it
  • wystarczy, dość
   That's it, I'm breaking up with you. (Wystarczy, zrywam z tobą.)
 2. not any more , no more ***  
idiom
 1. enough is enough
przysłówek
 1. halfway something **
  • dość jakiś (np. dobry, normalny) informal
   He was acting halfway normal. (On zachowywał się dość normalnie.)
idiom
 1. be sick of somebody  
  I'm really sick of you. (Naprawdę mam Ciebie dosyć.)
 1. be tired of somebody  
phrasal verb
 1. be done with somebody

powered by  eTutor logo