"quite" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quite" po angielsku

quite *****

przysłówek
 1. całkiem, dość, dosyć (znacznie, lecz niezupełnie)  BrE
  The film's quite good. (Ten film jest całkiem dobry.)
  "How are you doing at school?" "Quite well, thanks." ("Jak sobie radzisz w szkole?" "Całkiem dobrze, dzięki.")
  "Is she your girlfriend?" "Not quite, it's complicated." ("Czy ona jest twoją dziewczyną?" "Nie całkiem, to skomplikowane.")
  link synonimy: fairly, pretty
 2. całkiem, bardzo  AmE
  You and your brother are quite different. (Ty i twój brat jesteście bardzo różni.)
 3. całkowicie, zupełnie, kompletnie
  That's quite impossible! (To jest kompletnie niemożliwe!)
  "Would you like some more cake?" "Thank you, I'm quite full." ("Chciałbyś jeszcze trochę ciasta?" "Dziękuję, jestem zupełnie pełny.")
  "Quite" oznacza "całkowicie" gdy modyfikuje przymiotniki niestopniowalne np. "impossible", "amazing", "ready", "different".
  link synonim: entirely

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. nie bardzo, nie całkiem, niezbyt
  I'm not quite sure how I feel about her. (Nie jestem całkiem pewny, co do niej czuję.)
  "Are you well already?" "Not quite." ("Czy jesteś już zdrowy?" "Nie całkiem.")
  link synonim: not that
czasownik
 1. być naprawdę czymś, być czymś wyjątkowym
  Looks like his girlfriend is really something, he already bought her a ring. (Wygląda na to, że jego dziewczyna jest naprawdę wyjątkowa, on już kupił jej pierścionek.)
  My mother is quite something, she's an amazing person. (Moja mama jest wyjątkowa, jest niesamowitą osobą.)