Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"kompletnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kompletnie" po polsku

kompletnie

przysłówek
 1. completely ****
  • kompletnie, całkowicie
   I agree with her completely. (Całkowicie się z nią zgadzam.)
   Further effort is completely pointless. (Dalszy wysiłek jest kompletnie bezcelowy.)
   I'm completely exhausted. (Jestem kompletnie wyczerpany.)
   zobacz także: unreservedly
 2. absolutely ****
  • całkowicie, kompletnie
   You're absolutely right! (Masz całkowitą rację!)
   He had absolutely no idea what I was talking about. (On kompletnie nie miał pojęcia, o czym mówiłem.)
 3. all over ***
 4. quite *****
  • całkowicie, zupełnie, kompletnie
   That's quite impossible! (To jest kompletnie niemożliwe!)
   "Would you like some more cake?" "Thank you, I'm quite full." ("Chciałbyś jeszcze trochę ciasta?" "Dziękuję, jestem zupełnie pełny.")
   "Quite" oznacza "całkowicie" gdy modyfikuje przymiotniki niestopniowalne np. "impossible", "amazing", "ready", "different".
   link synonim: entirely
 5. utterly *
  • całkowicie, zupełnie, z kretesem, kompletnie
   The buildings were dark and utterly silent. (Budynki były ciemne i całkowicie ciche.)
   She looked utterly miserable. (Ona wyglądała na zupełnie przygnębioną.)
   This user manual is utterly useless. (Ta instrukcja obsługi jest kompletnie bezużyteczna.)
   link synonim: comprehensively
 6. properly **
  • kompletnie, całkowicie  BrE
   We just didn't have enough time to properly test it. (Po prostu nie mieliśmy czasu, by to całkowicie przetestować.)
   Did you defrost the vegetables properly? (Czy całkowicie rozmroziłeś warzywa?)
 7. dead ****
  • całkowicie, kompletnie potocznie
   It was dead quiet in the room, everyone was sleeping. (W pokoju było całkowicie cicho, wszyscy spali.)
   I'm dead serious. (Jestem całkowicie poważna.)
   You're dead right. (Masz całkowitą rację.)
 8. wholly *
 9. comprehensively
 10. stark *
  • kompletnie, całkowicie, zupełnie
   He's short and stark bald. (On jest niski i zupełnie łysy.)
   Your child is stark naked. Dress him! (Twoje dziecko jest zupełnie nagie. Ubierz je!)
   You are stark mad! (Jesteś kompletnie stuknięty!)
 11. palpably
 12. plumb
  • całkowicie, kompletnie, zupełnie  AmE potocznie
   I plumb forgot about watering the plants. (Kompletnie zapomniałem o podlewaniu kwiatów.)
   Don't listen to her. She's plumb crazy. (Nie słuchaj jej. Ona jest zupełnie szalona.)
   You're plumb wrong. She didn't do that. (Jesteś całkowicie w błędzie. Ona tego nie zrobiła.)
 13. clean ****
  • całkowicie, kompletnie (np. zapomnieć)
   I clean forgot to buy flowers for her. (Całkowicie zapomniałem kupić dla niej kwiaty.)
   She clean forgot to call me last evening. (Ona kompletnie zapomniała do mnie zadzwonić wczorajszego wieczoru.)
 14. flat **
 15. raving , ravingly
 16. unmitigatedly
 17. batshit
 18. all-fired
 19. consummately
 20. all-firedly
 21. teetotally
idiom
 1. to the wide
  • totalnie, kompletnie slang
   I forgot about it to the wide. (Kompletnie o tym zapomniałem.)
 2. over head and ears
  • kompletnie, totalnie, całkowicie, beznadziejnie
   I'm over head and ears in debt. (Kompletnie tonę w długach.)
   She's over head and ears in love with him. (Jest z nim totalnie zakochana.)
 3. six ways to Sunday , six ways from Sunday , six ways till Sunday
 4. down the line
 1. all ends up

"kompletnie" — Słownik kolokacji angielskich

down the line kolokacja
 1. down przyimek + line rzeczownik = całkowicie, kompletnie, w każdy sposób
  Zwykła kolokacja

  And whatever I did was pretty far down the line.

  Podobne kolokacje: