ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sporo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sporo" po polsku

sporo

 1. a good deal , a great deal
  • wiele, dużo, sporo, masa
   We still have a great deal to do in this area. (Wciąż mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie.)
   We can learn a great deal from each other. (Możemy się wiele od siebie nauczyć.)
   I know you must love your daughter a great deal. (Wiem, że musisz bardzo kochać swoją córkę.)
   There's a great deal of apples in my garden. (W moim ogrodzie jest dużo jabłek.)
   Water can cause a great deal of damage. (Woda może spowodować poważne zniszczenia.)
   zobacz także: a lot
 2. a great deal of something , a good deal of something
 3. right smart
 1. quite a few , a good few , not a few
  • sporo, niemało
   There were quite a few people on the bus. (W autobusie było sporo ludzi.)
przysłówek
 1. quite a bit , quite a lot  
 2. mobs
przymiotnik
 1. a good many , a good few

Powiązane zwroty — "sporo"

przymiotnik
spory = fair +6 znaczeń
rzeczownik
rutynowe prace (nużące i wymagające sporo zachodu) = legwork
inne
idiom

powered by  eTutor logo