"mieć dosyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć dosyć" po polsku

mieć dosyć

czasownik
 1. have enough of something
 1. be fed up with something , be fed up of something
  • mieć dosyć czegoś, mieć czegoś powyżej uszu
   I'm really fed up with the weather in Britain. (Mam naprawdę dosyć pogody w Wielkiej Brytanii.)
   I'm absolutely fed up with getting up at 6am every day. (Mam absolutnie dosyć wstawania codziennie o 6 rano.)
   I'm absolutely fed up of it, I'll tell you straight. (Mam tego kompletnie dosyć, powiem ci bez ogródek.)
idiom
 1. have had it
przysłówek
 1. pretty , ****
  • całkiem, dosyć, raczej
   I was pretty sure he wouldn't like it. (Byłem całkiem pewien, że jemu się to nie spodoba.)
   Take your coat - it's pretty cold today. (Weź płaszcz - dzisiaj jest dosyć zimno.)
   I know him pretty well. (Znam go dosyć dobrze.)
   link synonim: quite
 2. rather ****
  • raczej, dosyć, całkiem
   She's rather nice to people. (Ona jest raczej miła dla ludzi.)
   It's rather unusual to see a rainbow at this time. (Jest raczej niespotykane, żeby zobaczyć tęczę o tej porze.)
   "Do you like her?" "Yes, she's rather nice." ("Lubisz ją?" "Tak, jest całkiem miła.")
   Przysłówek "rather" ma większy stopień intensyfikacji niż "quite". Często również sugeruje, że coś było lepsze/gorsze niż się spodziewaliśmy lub lepsze/gorsze niż zazwyczaj.
  • dosyć, całkiem (stosowane do tonowania wypowiedzi)
   I'm rather hungry, let's order something in. (Jestem dosyć głodny, zamówmy coś.)
 3. quite *****
  • całkiem, dość, dosyć (znacznie, lecz niezupełnie) British English
   The film's quite good. (Ten film jest całkiem dobry.)
   "How are you doing at school?" "Quite well, thanks." ("Jak sobie radzisz w szkole?" "Całkiem dobrze, dzięki.")
   "Is she your girlfriend?" "Not quite, it's complicated." ("Czy ona jest twoją dziewczyną?" "Nie całkiem, to skomplikowane.")
   link synonimy: fairly, pretty
 4. fairly ***
  • raczej, dość, dosyć, całkiem (w odpowiednim stopniu)
   She learns fairly easily. (Ona uczy się dość łatwo.)
   It is a fairly easy topic. (To jest dość łatwy temat.)
   W tym znaczeniu "fairly" występuje z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
   link synonim: quite
 5. reasonably *
 6. passably
 7. enow
określnik
 1. enough ***** , także: nuff potocznie , także: 'nuff potocznie
  • już dość, dosyć, wystarczająco (za dużo)
   She had enough of his lame excuses. (Ona miała już dość jego kiepskich wymówek.)
   You worked enough. You can go home now. (Dość się napracowałeś. Możesz iść do domu.)
   The situation is bad enough. (Sytuacja jest wystarczająco zła.)
   Enough of this! I don't want to talk about it anymore. (Dosyć tego! Nie chcę o tym więcej rozmawiać.)
   The results are not good enough. (Wyniki nie są wystarczająco dobre.)
   W tym znaczeniu "enough" występuje po czasowniku, przymiotniku lub innym przysłówku.
 1. kind of ***** , także: kinda American English potocznie
zaimek
 1. enough ***** , także: nuff potocznie , także: 'nuff potocznie
  • dosyć, wystarczająco
   Enough has been said about my health problems. (Wystarczająco dużo zostało powiedziane o moich problemach zdrowotnych.)

powered by  eTutor logo