"mieć dość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć dość" po polsku

idiom
 1. be sick of somebody  
  I'm really sick of you. (Naprawdę mam Ciebie dosyć.)
 1. be tired of somebody
 1. be done with somebody , have done with somebody
przysłówek
 1. enough ***** , także: nuff potocznie , także: 'nuff potocznie
  • wystarczająco, dostatecznie dużo, dość
   Is there enough pizza for everyone? (Czy jest wystarczająco pizzy dla każdego?)
   I'd really like to go, but I don't have enough money. (Naprawdę chciałbym pojechać, ale nie mam wystarczająco dużo pieniędzy.)
   You've destroyed enough relationships. (Zniszczyłeś wystarczająco dużo związków.)
   W tym znaczeniu "enough" występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz w liczbie mnogiej.
 2. quite *****
  • całkiem, dość, dosyć (znacznie, lecz niezupełnie) British English
   The film's quite good. (Ten film jest całkiem dobry.)
   "How are you doing at school?" "Quite well, thanks." ("Jak sobie radzisz w szkole?" "Całkiem dobrze, dzięki.")
   "Is she your girlfriend?" "Not quite, it's complicated." ("Czy ona jest twoją dziewczyną?" "Nie całkiem, to skomplikowane.")
   link synonimy: fairly, pretty
 3. fairly ***
  • raczej, dość, dosyć, całkiem (w odpowiednim stopniu)
   She learns fairly easily. (Ona uczy się dość łatwo.)
   It is a fairly easy topic. (To jest dość łatwy temat.)
   W tym znaczeniu "fairly" występuje z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
   link synonim: quite
 4. pretty well * , pretty much **
  • dość (jakiś)
   We are pretty much ready for the new beginning. (Jesteśmy dość gotowi na nowy początek.)
 5. moderately *
 6. passably
 7. more than a little   oficjalnie
 8. canny , także: cannily
 1. kind of ***** , także: kinda American English potocznie
wykrzyknik
 1. that's it
  • wystarczy, dość
   That's it, I'm breaking up with you. (Wystarczy, zrywam z tobą.)
 2. not any more , no more ***  
 1. verbum sap latin
przysłówek
 1. halfway something **
 1. not only... but also...

Powiązane zwroty — "mieć dość"

przysłówek
dosyć = pretty +3 znaczenia
określnik
dosyć = enough , także: nuff potocznie , także: 'nuff potocznie
zaimek
dosyć = enough , także: nuff potocznie , także: 'nuff potocznie
inne
idiom

powered by  eTutor logo