"sprawiedliwie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawiedliwie" po polsku

sprawiedliwie

przysłówek
 1. fairly ***
  • słusznie, sprawiedliwie, uczciwie, rzetelnie
   I think that treating people farily should be a norm. (Uważam, że traktowanie ludzi sprawiedliwie powinno być normą.)
   You fairly said she is hard-working. (Słusznie powiedziałeś, że ona jest pracowita.)
   link synonim: justly
 2. justly
  • sprawiedliwie, słusznie (np. nazwany, skrytykowany)
 3. equitably  
 4. impartially
 5. even-handedly
idiom
 1. do right by

Powiązane zwroty — "sprawiedliwie"

rzeczownik
sprawiedliwość = justice +5 znaczeń
przymiotnik
sprawiedliwy = equal +13 znaczeń
przysłówek
obiektywnie (sprawiedliwie) = objectively

powered by  eTutor logo