PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"sprawiedliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawiedliwy" po polsku

sprawiedliwy

przymiotnik
 1. equal ***
  • równy, sprawiedliwy
   I want an equal share. (Chcę równej części.)
   These pieces of cake are equal. (Te kawałki ciasta są równe.)
   That's why she wants to give you an equal chance. (Dlatego chce wam dać równe szanse.)
   We want equal opportunity and a democratic education for our children. (My chcemy równych możliwości i demokratycznej edukacji dla naszych dzieci.)
   Men must be equal in front of the law. (Ludzie muszą być równi wobec prawa.)
 2. fair ***
  • sprawiedliwy, należny
   I promise you'll get a fair share. (Obiecuję ci, że dostaniesz należną część.)
   She deserves fair treatment. (Ona zasługuje na sprawiedliwe traktowanie.)
   zobacz także: right
  • sprawiedliwy, równy (np. sposób traktowania)
   Fair treatment of the customers is our aim. (Sprawiedliwe traktowanie klientów jest naszym celem.)
   People have a right to a fair trial. (Ludzie mają prawo do sprawiedliwego procesu.)
   All children deserve fair treatment. (Wszystkie dzieci zasługują na równe traktowanie.)
   link synonim: just
   przeciwieństwo: partial
 3. just *****  
  His verdict was just. (Jego werdykt był sprawiedliwy.)
  The court was supposed to be just. (Sąd miał być sprawiedliwy.)
  link synonim: fair
  przeciwieństwa: biased, untrue
  zobacz także: impartial, legal, honest
 4. fair to somebody *
  • sprawiedliwy, równy wobec kogoś (np. kobiet)
   I have to be fair to my kids. (Muszę być sprawiedliwy wobec moich dzieci.)
 5. equitable
 6. honest ***
 7. impartial
 8. righteous
  • sprawiedliwy, uczciwy, moralny (o człowieku) formal
   Your father is righteous, he gave me my money back. (Twój ojciec jest uczciwy, oddał mi moje pieniądze.)
   Only the righteous people will go to heaven. (Tylko sprawiedliwi ludzie pójdą do nieba.)
 9. rightful
 10. fair-minded
  • bezstronny, sprawiedliwy
   Professor, you are a very fair-minded person. (Profesorze, jest pan osobą bardzo sprawiedliwą.)
   I'm trying to be fair-minded. (Staram się być bezstronny.)
 11. bonitary , także: bonitarian
 12. jannock
 13. egal

powered by  eTutor logo